Yliopistopedagogiikan toinen jatkokurssi on menossa - koulutus on Campus Conexus -hankkeen toteuttamaa

28.05.2012 | Keväällä 2012 päättyi Yliopistopedagogiikan jatkokurssin ensimmäinen moduuli Osallistava opetussuunnitelmatyö. Kurssi jatkuu syksyllä Ohjaus yliopistossa- moduulilla. Koulutus on järjestetty Campus Conexus -hankkeen ja yliopistopalvelujen yhteistyönä. Kouluttaja on Sanna Vehviläinen.

Yliopistopedagogiikan jatkokurssi (15op) muodostaa oppimisympäristön, jossa yliopiston opettajat ja pedagogiset kehittäjät ratkaisevat yliopiston opetussuunnitelmatyöhön ja ohjaukseen liittyviä pedagogisia haasteita. Kurssilaiset syventävät ymmärrystään opetussuunnitelmatyöstä ja akateemisesta ohjauksesta perehtymällä tutkimustietoon, pedagogisiin malleihin, metodeihin ja välineisiin. Näitä tietoja ja taitoja he soveltavat omien yhteisöjensä opetussuunnitelmatyöhön.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja
* hahmottaa opetussuunnitelmatyön pedagogisena prosessina ja akateemisen yhteisön toimintana
* hahmottaa akateemisen ohjauksen sekä yksilön, työskentelevän ryhmän että yhteisön toimintana
* tuntee sekä opetussuunnitelmatyön että akateemisen ohjauksen malleja ja välineistöä
* kykenee osallistumaan oman yhteisönsä opetussuunnitelmatyöhön hyödyntäen soveltuvia opetussuunnitelmatyön malleja ja työkaluja
* osaa analysoida ja ratkoa erilaisia ohjauksen ongelmia pedagogisesti perustelluilla tavoilla sekä omassa ohjaustyössään että omassa yhteisössään
* edistää yhteisöllistä toimintatapaa opetussuunnitelmatyössä ja ohjauksessa omassa toimintaympäristössään« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy