Yliopistopedagogiikan jatkokurssi (15 op) toteutettiin vuonna 2011 ensimmäistä kertaa Tampereen yliopistossa

11.01.2012 | Koulutuksen järjesti Campus Conexus -projekti yhteistyössä keskitettyjen opintopalvelujen kanssa.

Koulutukseen pyrittiin valitsemaan erityisesti niitä yliopistopedagogiikan perusteisiin jo perehtyneitä opettajia, jotka olivat mukana yksiköidensä opetussuunnitelmatyössä. Kurssin toteutuksessa huomioitiin koulutusuudistuksen haasteet ja ajoitus. Samalla se muodosti rauhallisen tutkivan oppimisen tilan, jossa opettajat ja pedagogiset kehittäjät saattoivat yhdessä ratkoa pedagogisia haasteita ja oppia toisiltaan. Kurssin toteutus oli siten vahvasti ryhmätoimintaa, yhteisöllisyyttä ja yksiköiden työskentelyyn jalkautumista painottava.

Kevään jakso käsitti 5 op:n laajuisen moduulin ”Osallistava opetussuunnitelmatyö” sekä 5 op laajuisen yksikkökohtaisen kehittämistehtävän, joka tehtiin ryhmätyönä yksiköissä ja jonka avulla tuettiin yksiköiden ponnistuksia osallistavan opetussuunnitelmatyön käynnistämisessä ja koulutusuudistuksen tavoitteiden läpiviemisessä.

Syksyn jaksolla ”Ohjaus yliopistossa” (5 op) puolestaan hahmotettiin tieteelliseksi asiantuntijaksi kasvamisen prosessia ohjauksen kohteena, hyvän ohjausprosessin elementtejä ja yhteisöllisiä toimintatapoja sen tukemiseen. Lisäksi harjoiteltiin ohjausvuorovaikutuksen keinoja ja havainnoitiin kollegan ohjausta vertaisarvioinnin periaattein.

Kurssi toteutetaan uudelleen vuonna 2012 ja kurssille valitut aloittavat työskentelyn tammikuun lopulla.

Kurssin pääkouluttaja on KT, yliopistotutkija Sanna Vehviläinen.

Poimintoja kurssilaisten palautteista:

"Ymmärrän omaa työtäni ihan uudella tavalla, ymmärrän mitä
opetussuunnitelmatyöllä voidaan tarkoittaa. Olen oppinut tuntemaan
omaa yksikköäni tosi paljon enemmän, olen saanut tukea työlleni
esimieheltä, olen alkanut hahmottaa jotain siitä mitä pedagoginen
johtaminen ehkä voisi tarkoittaa"

"Tieto on lisääntynyt asiasta valtavasti, aluksi en tiennyt mitään
opetuksesta, opetussuunnitelmatyöstä enkä koulutusuudistuksesta, nyt tiedän, tunnen
olevani etuoikeutettu. On hienoa että olen saanut olla mukana yksikön
työssä vaikka en ole ennen ollut opetuksen kanssa tekemisissä"

"Taidolla johdettu huippuasiantuntijaryhmä vailla intressiristiriitoja
-> siitä seuraa väistämättä osaamisen kehittymistä, yhteistoiminnan
hyödyt ovat auenneet"

"on tullut paljon perspektiiviä, ei enää ole se tunne että
koulutusuudistus vyöryy ylitseni, olen saanut paljon tukea ja
jäsennystä, tunnen itseni etuoikeutetuksi; koulutus on lisännyt
ymmärrystä yli tieteenalarajojen"


« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy