Viivästyneiden graduntekijöiden vertaisohjausryhmä aloittaa keväällä 2012

26.01.2012 | Keväällä 2012 käynnistyy vertaisryhmä viivästyneille graduntekijöille. Ryhmä on tarkoitettu opiskelijoille, jotka kamppailevat gradunteon pulmien kanssa, ja joiden gradu on jumiutunut tai etenee kovin hitaasti. Erityisesti ryhmä sopii niille, jotka kokevat jääneensä yksin gradunsa kanssa.

Ryhmän tavoitteena on:
- kehittää opinnäytetyössä tarvittavia akateemisia taitoja (tiedonhaku ja lukeminen, tieteellinen kirjoittaminen, oppimistaidot)
- tukea motivaatiota ja työskentelyyn sitoutumista
- kannustaa tavoitteiden asettamista, suunnitelmallisuutta ja itsearviointia
- antaa eväitä ajanhallintaan
- edistää hyvinvointia ja jaksamista
- tuoda yhteisöllisyyttä opinnäytetyön tekemiseen ja kirjoittamiseen

Ryhmässä käsitellään mm. tavoitteellisuutta ja ajanhallintaa, kirjoittamista ja tiedonhakua, sekä motivaatiota, gradun teon esteitä ja siihen liittyviä tunteita. Ryhmän työskentely perustuu vertaisohjaukseen ja vertaisilta saatavaan tukeen. Vertaisryhmän periaatteisiin kuuluu kokemusten jakaminen ja toimintamallien rakentaminen. Muilta saadut toimintaehdotukset ja näkökulmat lisäävät omia valmiuksia ja auttavat käsittelemään omaa tilannetta. Aktiivinen osallistuminen ryhmän toimintaan ja ratkaisujen etsimiseen edistää myös omaa akateemista tutkimus- ja kirjoittamisprosessia.

Ryhmä kokoontuu IV periodin aikana 13.3.2012 alkaen 6 kertaa joka toinen tiistai klo 13.15-15.00. Ryhmään osallistuminen edellyttää sitoutumista kaikkiin ryhmätapaamisiin ja välitehtävien tekemiseen. Ryhmän ohjaajina toimivat yliopistotutkija Vesa Korhonen Kasvatustieteiden yksiköstä ja opintopsykologi Taija Tuominen opintopalveluista.

Hakuaika on käynnissä ja päättyy 7.2.2012.

Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen opintopsykologi@uta.fi.

Lisätietoja em. e-mail –osoitteesta.

Ryhmään valitaan mukaan ilmoittautuneille lähetettävän ennakkotehtävän perusteella 8 osallistujaa eri yksiköistä. Ryhmään voivat hakea kaikki opiskelijat, jotka uskovat siitä hyötyvänsä.« Palaa arkiston otsikkolistaukseen

Viivästyneiden graduntekijöiden vertaisohjausryhmä aloittaa keväällä 2012

26.01.2012 | Keväällä 2012 käynnistyy vertaisryhmä viivästyneille graduntekijöille. Ryhmä on tarkoitettu opiskelijoille, jotka kamppailevat gradunteon pulmien kanssa, ja joiden gradu on jumiutunut tai etenee kovin hitaasti. Erityisesti ryhmä sopii niille, jotka kokevat jääneensä yksin gradunsa kanssa.

Ryhmän tavoitteena on:
- kehittää opinnäytetyössä tarvittavia akateemisia taitoja (tiedonhaku ja lukeminen, tieteellinen kirjoittaminen, oppimistaidot)
- tukea motivaatiota ja työskentelyyn sitoutumista
- kannustaa tavoitteiden asettamista, suunnitelmallisuutta ja itsearviointia
- antaa eväitä ajanhallintaan
- edistää hyvinvointia ja jaksamista
- tuoda yhteisöllisyyttä opinnäytetyön tekemiseen ja kirjoittamiseen

Ryhmässä käsitellään mm. tavoitteellisuutta ja ajanhallintaa, kirjoittamista ja tiedonhakua, sekä motivaatiota, gradun teon esteitä ja siihen liittyviä tunteita. Ryhmän työskentely perustuu vertaisohjaukseen ja vertaisilta saatavaan tukeen. Vertaisryhmän periaatteisiin kuuluu kokemusten jakaminen ja toimintamallien rakentaminen. Muilta saadut toimintaehdotukset ja näkökulmat lisäävät omia valmiuksia ja auttavat käsittelemään omaa tilannetta. Aktiivinen osallistuminen ryhmän toimintaan ja ratkaisujen etsimiseen edistää myös omaa akateemista tutkimus- ja kirjoittamisprosessia.

Ryhmä kokoontuu IV periodin aikana 13.3.2012 alkaen 6 kertaa joka toinen tiistai klo 13.15-15.00. Ryhmään osallistuminen edellyttää sitoutumista kaikkiin ryhmätapaamisiin ja välitehtävien tekemiseen. Ryhmän ohjaajina toimivat yliopistotutkija Vesa Korhonen Kasvatustieteiden yksiköstä ja opintopsykologi Taija Tuominen opintopalveluista.

Hakuaika on käynnissä ja päättyy 7.2.2012.

Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen opintopsykologi@uta.fi.

Lisätietoja em. e-mail –osoitteesta.

Ryhmään valitaan mukaan ilmoittautuneille lähetettävän ennakkotehtävän perusteella 8 osallistujaa eri yksiköistä. Ryhmään voivat hakea kaikki opiskelijat, jotka uskovat siitä hyötyvänsä.
« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy