TAMKin tietotekniikan koulutusohjelma ryhtyi Campus Conexus –projektin pilotiksi

16.01.2011 | Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) tietotekniikan koulutusohjelma ryhtyi Campus Conexus –projektin pilotiksi.

Keväällä 2010 hahmoteltiin pilotointisuunnitelmaa Campus Conexus –projektin toimijoiden ja tietotekniikan koulutusohjelman johdon yhteistyönä. Suunnitelma täsmennettiin kesän aikana ja elokuun lopulla pidettiin koulutusohjelman koko henkilöstölle tiedotus- ja suunnittelutilaisuus, jolla käynnistettiin pilotointi.

Pilotoinnin tarkoituksena on etsiä ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla nostetaan koulutusohjelmasta valmistuvien määrää suhteessa opiskelemaan otetuista sekä lyhennetään valmistumiseen kuluvaa aikaa. Opintopolulla etenemisen ja tutkinnon valmistumisen esteiden poistaminen tapahtuu projektin ja koulutusohjelman henkilöstön yhteistyönä, jossa sovelletaan toimintatutkimuksellista tutkivan oppimisen menetelmää: Campus Conexus toimii tietotekniikan koulutusohjelman henkilöstön käytettävissä olevana asiantuntijana ja kumppanina. Pilotoinnista syntyviä hyötyjä levitetään projektin aikana kaikkien TAMKin koulutusohjelmien ulottuville.

Kehittämisen ensimmäisenä toteutuksen vaiheena aloitettiin kyselytutkimus, joka on suunnattu henkilöstölle ja jo vähintään kolme vuotta opiskelleille opiskelijoille. Kyselyn avulla kerätään havaintoja, mielipiteitä ja ideoita kehittämistyön lähtökohdaksi. Ajatuksena tässä on, että henkilöstö ja kokeneet opiskelijat ovat oman koulutusohjelmansa parhaita asiantuntijoita ja havainnoijia, sekä kehittäjiä. Lokakuun 2010 aikana aloitetaan kyselyn tuloksiin perustuva kehittämistyö.

Pilotointiprosessi tietotekniikan koulutusohjelmassa jatkuu vuoden 2011 loppupuolelle.


« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy