Strateginen Rasti: Opetukseen liittyvä palaute 24.9.2012

11.09.2012 | Opetusneuvoston Strategiset rastit -sarja jatkuu maanantaina 24.9.2012 klo 13.00-16 aiheella opetukseen liittyvä palaute. Paikka on Pinni A ls 1081.

Rastin tavoitteena on koota kehitystyön tueksi näkemyksiä opetuksesta kerättävän palautteen hyvistä käytännöistä ja kehitystoiveista mm. seuraavien kysymysten kautta: Millainen palautetieto on mielekästä opetuksen kehittämisessä? Millä tavoin kerätty palaute saadaan hyötykäyttöön? Miltä osin palautekäytännöt voisivat olla yliopistossa yhteisiä? Miten käytännöt parhaiten niveltyvät osaksi laatujärjestelmää?

Tilaisuuteen ovat tervetulleita erityisesti tutkinto-ohjelmavastaavat, ohjausvastaavat, opettajat sekä muut henkilöt, jotka ovat vastanneet opetukseen liittyvästä palautteesta yksiköissä tähänkin mennessä.

Tavoitteena on, että osallistujat osaavat lähteä kehittämään opetukseen liittyvän palautteen keruuta, arviointia ja hyödyntämistä omassa työssään osana koulutuksen kehittämistä ja laadunvarmistusta ja pystyvät hyödyntämään yliopiston palveluita kehitystyön tukena.

Seminaarin keskeisiä teemoja ovat

- linjakas palautteen keruu
- erityyppiset palautteen muodot
- palautteen käsittely ja analysointi
- palautteen hyödyntäminen sekä
- palautejärjestelmien kehittäminen

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Ilmoittautumista pyydetään viimeistään tiistaina 18.9.2012 e-lomakkeella.

Rastin järjestävät opetusneuvosto, opintopalvelut sekä ESR-rahoitteinen Campus Conexus -hanke.

Lisätietoja: opetuksen kehittämispäällikkö Markku Ihonen ja projektisihteeri Liisa Ahlava

Ilmoittautumislomake

Ohjelma

« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy