Ryhmä ryhmä 2 - ryhmässä opitaan ryhmästä

07.02.2011 | Campus Conexus järjestää toista kertaa seitsemän tapaamisen työnohjauksellisen Ryhmä ryhmä -koulutuksen. Ohjaajana toimii Kai Halttunen.

Campus Conexus järjestää jo toista kertaa seitsemän tapaamisen työnohjauksellisen Ryhmä ryhmä -koulutuksen. Kyseessä on ryhmän ohjauksen valmiuksia kehittävä foorumi, jossa tavoitteena on ryhmässä toimimalla oppia ryhmän ohjaamiseen liittyviä asioita jakaen kokemuksia, ideoita ja kehittymisen haasteita.

Ryhmän lähitapaamisissa osallistutaan, koetaan ja jaetaan ohjauksellinen ryhmäprosessi turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Kunkin lähitapaamisen jälkeen kirjoitetaan lyhyt reaktiopaperi, jossa ryhmässä opittua kytketään oman työn arkisiin käytäntöihin.

Ryhmän ohjaajana toimii Kai Halttunen, joka on ohjannut intensiivisiä opiskelijoiden ja henkilöstön ryhmäprosesseja mm. projektiopinnoissa, kandidaattiseminaareissa, hops-ohjauksen piirissä. Kain työskentely perustuu visuaalisuuteen, toiminnallisuuteen, ratkaisukeskeisyyteen ja haastavaan läsnäoloon. Koulutukseltaan Kai on YTT ja hän on suorittanut laaja-alaiset pedagogiset opinnot sekä ratkaisukeskeisen työnohjaajakoulutuksen. Lisätietoja ohjaajasta: www.halttunen.info.

Ryhmä tapaa seitsemänä maanantaina klo 14.15-15.45
I 21.2.2011
II 7.3.2011
III 21.3.2011
IV 4.4.2011
V 18.4.2011
VI 2.5.2011
VII 16.5.2011

Ilmoittautuminen ryhmään ma 14.2.2011 mennessä e-lomakkeella. Lomakkeessa pyydetään henkilötietojen lisäksi kertomaan ryhmien ohjaajana toimimisen taustoista ja kuvaamaan lyhyesti ryhmää, jonka kehittäminen ilmoittautujalla on erityisesti mielessä osallistuessaan Ryhmä ryhmään.

Ryhmä ryhmä on itsessään ryhmäprosessi, johon osallistumalla opitaan ryhmään liittyviä ilmiöitä. Tämän vuoksi osallistuminen edellyttää ehdotonta sitoutumista lähitapaamisiin. Ryhmään otetaan mukaan enintään seitsemän osallistujaa.


Palautetta syksyllä 2010 aloittaneesta Ryhmä ryhmästä

”Oivalsin, kuinka suuri merkitys työskentelyn ennalta määritetyillä rajoilla voi olla sille, että hankalat ryhmätilanteet vältetään.”

”Minulle ryhmässä toimiminen on aina ollut utuinen juttu – niinpä myös ryhmän ohjaaminen on tuntunut vaikealta, niinpä olen noita tilanteita melko tehokkaasti vältellyt. Sen verran myönteisiä kokemuksia on – esim. työnohjausryhmistä – kertynyt, että tähän ryhmäkoulutukseen tuota pikaa viestin saatuani ilmoittauduin. Ryhmää on näköjään hyvä opiskella ”tekemällä”, siis opiskelemalla sitä aidossa ryhmässä.”

”Erittäin kiinnostavaa tapaamisessa oli myös kuulla kokemuksia niiltä, jotka ovat vetäneet muita kuin opintoihin liittyviä ryhmiä. Esille nousivat haasteet, joita liittyy vaikeiden, henkilökohtaisten aiheiden käsittelyyn ryhmässä. Vaikka mm. opinnäytteiden ohjaaminen on pääosin substanssiohjaamista ja työprosessin ohjaamista, liittyy siihen myös paljon identiteettiin ja opiskelijasta ”aikuiseksi” siirtymiseen liittyviä ulottuvuuksia, jotka usein tavalla tai toisella ilmenenvät ohjausprosesissa. Näitä ei juurikaan ole totuttu yliopistossa tunnistamaan ja käsittelemään […]”

”Viimekertainen symbolityöskentely tuntui yllättävän luontevalta. Case-työskentelyssä käytetyt hahmot auttoivat mukavasti etääntymään tilanteesta ja ajattelemaan tapahtumia eri näkökulmista. Samoin hahmojen ilmiasu nosti pintaan sellaisia eri henkilöiden rooleihin ja toimintatapoihin liittyviä omia käsityksiä, joita ei ehkä olisi muuten tunnistanut.”

”Sisältö ei välttämättä rajaa käytettäviä menetelmiä. Olen ollut varovainen siinä, että valmistuvien tilanteet ovat niin arkoja ja kinkkisiä: gradujumit, valmistumisen pelko, työelämän uhat, maistereiden kilpailun kovuus työpaikoista jne. Olen ajatellut, etteivät opiskelijat vain koe, että näihin asioihin suhtaudutaan liian kevyesti kun käytetään toiminnallisia menetelmiä. Mutta nämähän ovat eri asioita, ja itsestänikin huomaan sen, että erilaiset menetelmät vaativat myös tottumista. Tätä Ryhmä ryhmä vahvisti.”

”Vetäminen on onnistunutta, voi vetää ryhmää ja olla silti viemättä ryhmäläisiltä itseohjautuvuutta. Ryhmän myötä olen kiinnittänyt huomiota uudella tavalla omaan toimintaan ja ryhmien dynamiikkaan. Näin on mahdollisuus huomata omia virheitäkin ja oppia uudenlaista suhtautumista tilanteisiin.”

”Ryhmässä tuli sellainen tunne, että ei kannata hoppuilla asioiden eikä päätelmien kanssa. Asioille kannattaa antaa aikaa. Helpottavana ajatuksena ja vinkkinä toimivat toisten kokemukset.”

”Symbolien "humoristisuus" kevensi tunnelmaa ryhmässä ja helpotti aiheesta puhumista. Ehkä sen uhkaavan tilanteen tai tunnelman esittäminen jollain hirvityksellä loi ajatuksen, että aidossa tilanteessakaan ei tarvitsisi niin vakavasti suhtautua ja ottaa kaikkea, vaan huumori on hyvä apuväline myös siellä.”Ilmoittautuminen, Tampereen yliopiston e-lomake« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy