Ryhmä ryhmä -koulutusta käsittelevä pro gradu -tutkielma on ilmestynyt.

11.03.2013 | Minna Vierulan kasvatustieteen pro gradu -tutkielma "Työnohjaus ja vertaistuki vahvistamassa ryhmänohjaajan ammatillisuutta" käsittelee Kai Halttusen Campus Conexus -projektissa vetämien Ryhmä ryhmä -koulutuksiin osallistuneiden kokemuksia.

Tutkimuskohteena on kahden eri koulutusryhmän osallistujat, jotka ovat olleet koulutuksessa lukuvuoden 2010-2011 aikana. Koulutus keskittyi sisällöllisesti ryhmänohjauksen ja ohjauksen ongelmiin, mutta asioita tarkasteltiin vahvasti työnohjauksellisin keinoin.

Tutkimuksen tavoitteena on osallistujien kokemusten kartoittaminen laaja-alaisesti, koulutuksen vaikutusten määritteleminen ammatillisessa identiteettiprosessissa ja koulutuksessa esiintyneet erilaiset oppimisen muodot. Tutkimusongelmia oli kolme, joista ensimmäinen selvitti työnohjauksellisen koulutuksen tukea ihmisen ammatillisessa identiteettiprosessissa. Toinen ja kolmas tutkimuskysymys selvitti koulutuksessa esiintyneitä eri oppimisen muotoja ja niiden mahdollista vaikutusta ammatillisessa kasvussa. Tutkimusaineisto koostuu koulutukseen osallistuneiden haastatteluista, koulutuksen aikana kirjoitetuista reaktiopapereista ja myöhemmin kerätystä lisäaineistosta. Lähestymistapa on laadullinen ja tutkimusaineiston analysoinnissa hyödynnettiin Vilma Hännisen (2002) tarinallisen kiertokulun mallia.

Tutkimuksen teoreettinen tausta koostuu identiteettiin, ammatilliseen kasvuun ja oppimiseen liittyvästä kirjallisuudesta. Teoreettisen taustan yhdistävänä tekijänä on se, että ammatillista identiteettiä että oppimista käsittelevät luvut kertovat oppimisen tärkeydestä muutosten keskellä. Koulutuksesta on ollut osallistujille paljon hyötyä ja se on ohjannut lisätietoa haluavat oikeille tiedon lähteille. Merkittäviä oppimista edistäviä tekijöitä oli ryhmien heterogeenisyys, luottamuksellinen ilmapiiri ja sitoutuminen.


Työnohjaus ja vertaistuki vahvistamassa ryhmänohjaajan ammatillisuutta« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy