Pro Gradu: Tarinoita graduahdistuksesta ja graduprosesseista

18.09.2014 | Hannamari Heinon pro gradu -työ "Miksi gradu ahdistaa? Tarinoita graduahdistuksesta ja graduprosesseista".

Tutkielman tavoitteena on kokonaisvaltaisen graduprosessin onnistumiseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen. Tässä tutkimuksessa graduprosessin ajatellaan jakautuvan 1) tutkielman kirjoittamiseen ja tutkielman eri työvaiheisiin sekä 2) opiskelijan, tutkielman tekijän, henkilökohtaiseen elämään ja erilaisiin taitoihin ja kykyihin, kuten opiskelu- ja itsesäätelytaitoihin ja opiskelukykyyn.

Nämä kaksi eri tahoa vaikuttavat tasavertaisessa vuorovaikutuksellisessa suhteessa toinen toisiinsa, rakentaen kokonaiskuvan graduprosessista ja sen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä.

Graduprosessin onnistumista tukevia ja tutkielman tekemistä vaikeuttavia tekijöitä lähdettiin selvittämään myyttisiä piirteitä saaneen graduahdistuksen puitteissa, kysymällä, miksi gradu ahdistaa ja mitä graduahdistus on. Tavoitteena on tarkastella graduahdistuksen syitä ja seurauksia ja pyrkiä selvittämään, millaisista osatekijöistä graduprosessi tavallisesti koostuu. Mitä ovat tutkielman rakennusaineet ja miten opiskelijan henkilökohtainen elämä, tavoitteet ja opintoihin kiinnittyminen kietoutuvat yliopistoinstituutioon ja sen tarjoamiin ohjauskäytänteisiin suhteessa pro gradu -tutkielman valmiiksi saattamiseen.

Asiasanat: graduahdistus, opintojen eteneminen, opiskelukyky, ohjaus, valmistuminen, laadullinen tutkimus


Miksi gradu ahdistaa?

« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy