Otetta Opintoihin - Ratkaisuja opiskelupulmiin

22.08.2012 | ”Otetta Opintoihin – Ratkaisuja opiskelupulmiin” – ohjausryhmä järjestetään nyt toista kertaa. Opiskelija - pohditko opiskelumotivaatiotasi, jaksamista, stressiä, kirjoittamisen haasteita, opiskelutaitoja, ajankäyttöä, opiskeluun liittyviä tunteita tai opiskelijaidentiteettiäsi?

Pohditko opiskelumotivaatiotasi, jaksamista, stressiä, kirjoittamisen haasteita, opiskelutaitoja, ajankäyttöä, opiskeluun liittyviä tunteita tai opiskelijaidentiteettiäsi?

Tule ”Otetta Opintoihin – Ratkaisuja opiskelupulmiin” – ohjausryhmään!

Aloitus: 20.9.2012 klo 14.15-16.00.
Seitsemän kokoontumista torstaisin klo 14.15 – 16.00, (20.9., 4.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11., 29.11.2012)
Ryhmän koko on 8-10 henkilöä.
Paikka: Ilmoitetaan osallistujille
Ohjaaja: Kai Halttunen, Campus Conexus -projekti

Ohjausryhmä on sopimukseen perustuva tavoitteellinen vuorovaikutusprosessi, jonka aikana jokainen siihen osallistuja tulee kuulluksi, nähdyksi ja haastetuksi, saa tukea ja tilaa omille opiskeluun liittyville oivalluksilleen ja oppimisille. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden kehittyä opiskelijana oppimisyhteisön jäsenenä.

Osallistujille luodaan turvallinen aika ja tila, jossa ohjatusti ratkaistaan omaan opiskeluun liittyviä ongelmia luottamuksellisesti, menettämättä kasvojaan. Ohjaus tukee opiskeluilon luomista ja ylläpitämistä sekä opinnoissa jaksamista. Tavoitteena on antaa työvälineitä tulevaisuuden haasteisiin sekä tukea osallistujan kehittymistä oppijana.

Ilmoitautuminen viimeistään 11.9.2012 peruspalvelutunnuksella
eLomakkeella

Ohjaajan terveiset: Olen Kai Halttunen, kouluttaja ja työnohjaaja. Olen toiminut tuntiopettajana, lehtorina, tutkijana, koulutussuunnittelijana ja informaatikkona Tampereen yliopistossa. Lisäksi olen työskennellyt kouluttajana ja työnohjaajana lukuisissa organisaatioissa. Sovellan ohjauksessani visuaalisia, toiminnallisia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Olen saanut Tampereen yliopiston ”Hyvä opettaja –palkinnon” vuonna 1998 sekä Ällästikku-palkinnon HOPS-ohjauksen koordinoinnista INFIM-laitoksella 2005.

Opiskelijoiden kommentteja edellisestä ryhmästä keväältä 2012


”Tällainen ryhmä pitäisi olla mahdollinen kaikille opiskelijoille”
”Työskentely oli ryhmälähtöistä – ei opettajamaisia ohjeita”
”Ryhmän tuki – hieno kokemus!”
”Työskentelytavat olivat konkreettisia, visuaalisuus oli hyvä”
”Ei jääty ongelmiin vaan etsittiin aidosti ratkaisuja”
”Erilaisuus oli ryhmän rikkaus”
”Matala kynnys osallistua – leppoisa ilmapiiri!”
”Tarjoaa vertaistukea, avoin työskentelyilmapiiri, ongelmat eivät tunnu enää niin suurilta.”
”Nopeasti syntyi ryhmään kuulumisen tunne, ryhmään oli mieleistä osallistua ja omalta osaltaan se rakenteisti kevään aikataulua. Jokainen kokoontuminen oli ainutlaatuinen ja yllätyksellinenkin.”
” Ilmapiiri oli hyvä, luottamuksellinen, avoin ja kunnioittava: tällaisessa ilmapiirissä luovuus kukoistaa, saa olla oma itsensä, eikä epätervettä kilpailua esiinny ja jopa itselle vaikeista asioista keskusteleminen mahdollistuu.”« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy