Opinnäytetöiden aiheita ja ohjausta projektin teemoista!

10.09.2012 | Aiheita kandi-, pro gradu-, väitöskirja-, sekä muihin tutkimus-/opinnäytetöihin. Joihinkin aiheisiin on tarjolla sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista valmista aineistoa. Projektin toimijat tarjoavat apuaan opinnäytetöiden ohjauksessa. Lukuvuonna 2012-2013 Johanna Annala ja Vesa Korhonen sekä Marita Mäkinen ja Kai Halttunen vetävät graduseminaareja Kasvatustieteiden yksikössä (Tay). Lisäksi tutkijat ohjaavat opinnäytteiden tekijöitä projektin aiheista.


 • Opiskelijan yhteisöt verkossa tai muuten (ml. sosiaalinen media)
 • Kiinnittyminen opiskeluyhteisöön
 • Lukupiiritoiminta opiskelun tukena
 • Opiskelukatkoksen jälkeen opiskelemaan palaavat
 • Opinnäytetyön tekemisen ongelmakohdat
 • Otetta opintoihin ryhmätoiminta, opiskelutaitojen ohjaus
 • Oppimisen arviointi yliopistossa
 • Opiskelijapalautteiden hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä
 • Onnelliset oppimis- ja opetuskokemukset
 • Hitaasti etenevät opiskelijat yliopistossa
 • Kansainvälisten opiskelijoiden ohjaus
 • Yhteisölliset opetusmenetelmät yliopistossa
 • Vertaisryhmäohjaus työmenetelmänä yliopiston henkilökunnalle tai opiskelijoille
 • Yhteisöjen osaamisen kehittäminen
 • Oppimisen ja opiskelun esteet korkeakouluopinnoissa

Voit myös ehdottaa omaa aihettasi.

Lisätietoja: Päivi Svärd, p. 040 1904 089, paivi.svard@uta.fi


« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy