Opetussuunnitelma – kohti tietämisen ja taitamisen päämääriä

19.04.2011 | Annala, Johanna – Mäkinen, Marita. 2011. Opetussuunnitelma – kohti tietämisen ja taitamisen päämääriä. Kasvatus 42 (1), 6–18.

Artikkelissa kuvataan kahden korkeakouluyhteisön – yliopiston ja ammattikorkeakoulun – opetushenkilöstön tulkintoja opetussuunnitelmasta ja sen kehittämisestä. Aineisto on koottu syksyn 2009 aikana ammattikorkeakoulun (N = 18) ja yliopiston (N = 27) opetushenkilöstön teemahaastatteluista. Analyysissä yhdistettiin aineisto- ja teoriaohjaavaa menetelmää soveltaen Bernsteinin (1996) kategorioita opetussuunnitelmatyön ulkoisista ja sisäisistä lähtökohdista ja Barnettin ja Coaten (2005) esille nostamista korkeakoulutuksen päämääristä: tietämisestä ja taitamisesta. Tulosten mukaan kahden erilaisen korkeakoulun henkilöstön opetussuunnitelma-ajattelussa oli vain vähän eroavaisuuksia huolimatta niiden lakisääteisesti toisistaan poikkeavasta koulutustehtävästä. Korkea-asteen opetussuunnitelma heijastaa kompleksista tiedon, työn ja koulutuksen suhdetta toteuttamalla kahta ydintehtävää: tietointensiivistä koulutuspolitiikkaa sekä työelämän ja yhteiskunnan palvelemista. Siinä kytkeytyvät yhteen tutkintorakenteet, työelämäosaaminen, instituutioiden sisäiset koulutus- ja tieteenalatraditiot sekä asiantuntijuuden kasvun prosessit. Leimallista oli reaktiivinen ote opetussuunnitelman kehittämiseen. Korkeakoulutukselle relevantin tiedon ja taidon hahmottaminen nähtiin vaikeaksi. Samalla kyseenalaistettiin niin tietämisen kuin työssä vaadittavan osaamisen itseisarvo. Proaktiivista otetta edusti ilmiöperustainen opetussuunnitelma-ajattelu. Korkeakoulun opetussuunnitelmatyön kehittämishaasteena on nähdä sen ydintehtävät, tietäminen ja taitaminen, toisiaan tukevina integratiivisina


« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy