Nexus-itsearviointikysely korkeakouluopiskelijan opintoihin kiinnittymisen tukena

17.06.2014 | Nexus-opas opettajille ja raportti kyselyn pilotoinnista ovat ilmestyneet

Sähköinen Nexus-itsearviointikysely on Tampereen yliopistolla ESR-rahoitteisessa Campus Conexus II -hankkeessa 2012-2014 kehitetty ja testattu kysely, jonka avulla opiskelijat voivat tietoisemmin arvioida omia opiskelun ja oppimisen lähestymistapojaan. Nexus-itsearviointikyselyn kohderyhmänä ovat olleet erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijat. Kysely koostuu muun muassa opiskelua ja oppimista, omakuvaa ja tavoitteita opiskelijana sekä opiskelun yhteisöllisyyttä käsittelevistä osista. Kyselyyn vastattuaan verkossa opiskelijat saavat heti palautetta opintoihin kiinnittymisen luonteesta ja sitä mahdollisesti haittaavien asioiden ja taipumusten voimakkuudesta. Itsearviointikyselyn tuloksia voidaan käyttää ohjauskeskustelujen virittäjänä ja opintojen suunnittelun tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoiden hops-ohjauksessa.

Nexus-itsearviointikyselyn teoreettista ja käsitteellistä perustaa esittelevä ja Tampereen yliopistolla lukuvuonna 2012-13 toteutettujen sähköisen version pilotoinnin tuloksia käsittelevä raportti on ilmestynyt. Kirjajulkaisu on maksuton ja sen voi ilman kustannuksia tilata elokuun loppuun mennessä osoitteesta: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/12744/lomake.html

Nexus-itsearviointikyselyn soveltamiseksi tueksi on laadittu korkeakouluopettajia varten Nexus-opas. Oppaan etusivulla on linkki Nexus-kyselyn kaikille avoimeen versioon. Nexus-opas sisältää myös hops-ohjaajalle tarkoitettuja sovellusideoita Nexus-kyselyn hyödyntämiseen ryhmäohjaustilanteissa. Opas on vapaasti saatavilla verkossa: http://blogs.uta.fi/nexus-opas/

Lisätietoja:
Vesa Korhonen, Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto, vesa.a.korhonen@uta.fi, +358 40 1901465


« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy