Lämpiö – avoin keskustelusarja tiedonhankinta-, kirjoittamis- ja tutkimusvalmiuksien ohjaamisesta, ryhmäinterventioista ja luovista tiloista!

14.11.2012 | Perjantaisin klo 13.15 – 15.00 EDU Cafe, VIRTA 3.krs (Åkerlundinkatu 5 B)

Lämpiö – avoin keskustelusarja tiedonhankinta-, kirjoittamis- ja tutkimusvalmiuksien ohjaamisesta, ryhmäinterventioista ja luovista tiloista!


Ilmoittautuminen ennen tilaisuutta.


Keskustelua johdattelee ja kerii yhteen Kai Halttunen, ESR-rahoitteisesta Campus Conexus –projektista.


Kuinka ohjata ja tehdä näkyväksi opiskelijoille tutkimus-, tiedonhankinta- ja kirjoittamisvalmiuksia, jotka ovat ohjaajalle kehittyneet tekemällä ja osallistumalla opetukseen ja tutkimukseen. Opiskelija kohtaa tutkimuksen informaatioympäristön ja toimintatavat uusina ja outoina. Miten opiskelijan osallistumista ja oppimista voisi auttaa, kannustaa ja arvoida? Miten ohjaajan työtö voidaan tukea kevyillä interventioilla? Millainen tila edistää luovuutta ja oppimista?


Lämpiössä tunnistamme haasteita ja mahdollisuuksia. Ratkaisuja on jo olemassa hyvissä käytännöissä. Lämpiössä on keskustelun ja kuuntelun iloa ja lämpöä. Tule mukaan!


18. tammikuuta 2013
Tiedonhankinnan ohjaamisen erityisyydestä, yliopistotutkija Kai Halttunen ja informaatikko Maritta Tuhkio


Tiedonhankinta opiskelutehtäviin ja opinnäytteisiin tapahtuu usein itsenäisesti "mustassa laatikossa". Opiskelijan toiminnasta ei ole paljon tietoa ja arviointi perustuu usein lopputuotoksiin. Miten ohjata tiedonhankinnan prosesseja? Voiko ryhmää hyödyntää? Mikä on kirjaston antaman opetuksen rooli? Millaista osaamista tiedonhankinnan ohjaaminen edellyttää? Miten yhdistän tiedonhankinna ohjauksen opinnäyteseminaareihin ja –ohjaukseen?


1. helmikuuta 2013
Tekstien kätilöinti – kirjoittamisen ohjaamisesta, dramaturgit, näytelmäkirjailijat Pipsa Lonka ja Okko Leo sekä lehtori Jutta Helenius


Pipsa Lonka ja Okko Leo kertovat dramaturgin, kirjailijan ja tekstin kohtaamisesta: Miten dramaturgi kohtaa keskeneräisen tekstin ja auttaa kirjailijaa kohti valmista näytelmätekstiä.

Kirjoituskammo! Valkoisen paperin pelko! Miten antaa ja vastaanottaa palautetta? Millaisia keinoja voi hyödyntää kirjoittamisen ohjaamisessa?


8. helmikuuta 2013
E-Kirjat, e-aineistot ja tabletit sekä Mendeley dokumenttien- ja viitteidenhallintaohjelmisto– käyttö ja ohjaaminen, tutkija Jari Aro sekä Kai Halttunen

Opiskelija lukee tenttiin e-kirjaa Google booksista, jossa 150 sivua puuttuu välistä. Kirjaston Ebrary-palvelusta kirja löytyisi kokonaisena. Miten opiskelija hahmottaa tieteelliset aikakauslehdet yksittäisten e-artikkelien maailmassa? E-kirjojen lukeminen tableteilta on paljon miellyttävämpää kuin tietokoneelta – miten ja miksi? Miten hyödyn ohjelmasta, joka automaattisesti järjestää tallentamiani artikkeleleita ja muita julkaisuja?


15. maaliskuuta 2013
Käsite- ja miellekartat ideoinnissa, tiedonhankinnan ja kirjoittamisen ohjaamisessa sekä tutkimuksen analyysityökaluina, Kai Halttunen sekä projektisuunnittelija Päivi Svärd

Miksi kukaan ei kertonut minulle opiskellessani näistä työvälineistä? Mikä on mielle- ja käsitekartan ero? Kuinka näitä voi käyttää ryhmän kanssa? Millaisia työkaluohjelmia on olemassa?


12. huhtikuuta 2013
Kollegiaalinen ryhmätoiminta kohtaamispaikkana ja keskustelutilana – mahdollisuuksia ja jännitteitä. Yliopistotutkija Sanna Vehviläinen ja Kai Halttunen.

Keskustelemme Tampereen yliopistossa kokeilluista korkeakouluopettajille suunnatuista ryhmäinterventioista - vertaisryhmämentorointikokeilusta sekä ryhmämenetelmien "Ryhmä ryhmä" -koulutuksesta. Ne ovat toteutukseltaan pitkiä kursseja keveämpiä. Niissä vertaisryhmällä on vahva rooli. Vetäjä opettaa ryhmässä työskentelyn tapoja ja fasilitoi keskustelua, mutta keskeisenä on opettajien keskinäinen tuki ja toisilta oppiminen.


26. huhtikuuta 2013 (Paikka avoin)
Luovat työn ja oppimisen tilat. Yliopistotutkija (pelitutkimus) Annakaisa Kultima ja Kai Halttunen


Onko innovaatioiden syntymistä mahdollista edistää tilasuunnittelun keinoilla? Millaisessa ympäristössä luovuus useimmiten syttyy ja oppiminen mahdollistuu? Miten luodaan inspiroiva tunnelma? Millainen sosiaalinen muoto edistää oppimista? Miksi opetustilat ovat niin perinteisiä luokkamuotoisia tiloja? Mihin näitä kaikkia pöytiä tarvitaan?

************
Tiedustelut:

Kai Halttunen

YTT, Yliopistotutkija

Campus Conexus -projekti

+358 40 190 1294

kai.halttunen@uta.fi

www.campusconexus.fi


Ilmoittautumislomake« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy