Kyky-projektin kuulumisia joulukuulta 2011

29.03.2012 | Syksyn kuukaudet ovat vilistäneet vauhdilla ohi Kyky-projektissakin. Olemme juonineet monenlaisia suunnitelmia tulevaisuuden varalle ja tehneet antoisaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmassa todetaan puutteellinen opiskelukyky yhdeksi merkittävimmistä opintojen hidastumisen syistä. Yhä uudet toimijat yhteistyökorkeakouluissamme ja sidosryhmissä ovat lähteneet innolla edistämään opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä tahoillaan.

JOULUKUUN KYKY-KUULUMISET (5/2011)

Syksyn kuukaudet ovat vilistäneet vauhdilla ohi Kyky-projektissakin. Olemme juonineet monenlaisia suunnitelmia tulevaisuuden varalle ja tehneet antoisaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmassa todetaan puutteellinen opiskelukyky yhdeksi merkittävimmistä opintojen hidastumisen syistä. Yhä uudet toimijat yhteistyökorkeakouluissamme ja sidosryhmissä ovat lähteneet innolla edistämään opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä tahoillaan. Kiireisen syksyn jälkeen siirrymme joulun viettoon ja toivotamme kaikille yhdessäolon ja hyvän mielen täyteistä joulujuhlaa! Palaamme lomalta 9.1.2011.

Jouluterveisin,
Laura, Liisa ja Ann-Marie

Tässä kirjeessä:
1. Kyky-tiimissä henkilövaihdos
2. Opiskelukyky mukana hallituskauden koulutustavoitteissa
3. Opiskelijakeskeistä oppimista Peda-forum -päivillä ja -lehdessä
4. Opiskelukyky mukana kevään yhteisöterveyden koulutuspäivillä
5. Pohjoismainen opiskeluterveyden kongressi järjestetään Helsingissä syyskuussa 2012
6. Peda-forum-päivät Otaniemessä elokuussa 2012
7. Tilaa maksutta kirja Korkeajännityksiä - kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta
8. Tutkimusta korkeakoulujen opinto- ja uraohjuksen kehittämisestä ja käytännöistä
9. Opintojen venymisen ja keskeytymisen syyt kartoitettu
10. Kasvatustieteen päivillä puhuttiin opintojen sujumisesta
11. Tutustu Tamyn järjestöoppaaseen
12. Kyky näkyy ja kuuluu Tampereella

1. Kyky-tiimissä henkilövaihdos

Liisa Lähteenaho aloitti suunnittelijana Kyky-projektissa 10.10. Liisa toimii projektipäällikkö Johanna Kujalan sijaisena Johannan vanhempainvapaiden ajan. Jatkossa Liisa vastaa projektin hallinnosta ja opiskelukyvyn itsearviointityökalun kehittämisestä; suunnittelija Laura Heinosen vastuulla on sijaisuuden ajan projektin toimenpiteiden koordinointi, hankeyhteistyö ja viestintä. Suunnittelija Ann-Marie Norrgrann jatkaa entisellä toimenkuvalla Tampereella.
Liisan tavoittaa sähköpostitse osoitteesta liisa.lahteenaho@syl.fi ja puhelimitse (Johannan käytössä olleesta) numerosta 044 780 0229.

2. Opiskelukyky mukana hallituskauden koulutustavoitteissa

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2011-2016 valmistui viime viikolla. Kesussa linjataan yhdeksi hallituskauden koulutustavoitteeksi opintojen nopeuttaminen. Opiskelukyky on huomioitu yhtenä tavoitteeseen vaikuttavana tekijänä.
”Korkeakouluopintoja hidastavat mm. työssäkäynti opintojen aikana, puutteellinen opinto- ja uraohjaus, jäykät opetusjärjestelyt, opiskelukykyyn ja –motivaatioon liittyvät ongelmat.”
Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaustyökalu, ”Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet 2013-16” on parhaillaan kommenttikierroksella. Luonnokseen on sisällytetty kirjaus korkeakouluyhteisöjen kehittämisestä: ”Korkeakoulut kehittävät toimintaansa siten, että ne ovat kilpailukykyisiä, tasa-arvoisia ja kiinnostavia työ- ja opiskeluyhteisöjä. Henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointiin sekä työ- ja opiskelukykyyn kiinnitetään erityistä huomiota.”
Tehdäänhän parhaamme hyvän kirjauksen säilymiseksi!
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/Kesu_2011_2016_fi.pdf

3. Opiskelijakeskeistä oppimista Peda-forum -päivillä ja -lehdessä

Peda-forum – yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu on opetuksen ja oppimisen kysymyksiin erikoistunut yliopistolehti. Uusimmassa (2/2011) lehdessä on useita opintojen sujumiseen ja opiskelijakeskeiseen oppimiseen liittyviä artikkeleita. Lehdessä on myös Kyky-projektin Peda-forum-päivillä pitämän opiskelijakeskeisen oppimisen työpajan pohjalta kirjoitettu artikkeli ”Opinnot sujuviksi opiskelijakeskeisellä oppimisella”.
Lehti on ladattavissa osoitteesta http://www.peda-forum.fi/index.php?40
Peda-forum -päivillä pitämämme esityksen opiskelijakeskeisestä oppimisesta opiskelukyvyn edistäjänä löydät osoitteesta http://pfo2011.posterous.com/tyopaja-36-opiskelijakeskeinen-oppiminen-opis

4. Opiskelukyky mukana kevään yhteisöterveyden koulutuspäivillä

Kyky-projekti järjestää toukokuussa YTHS:n kanssa yhteisöteveyden koulutuspäivän teemalla Päihde ja mieli. Päivä on suunnattu yliopistojen terveystyöryhmille, YTHS:n henkilökunnalle ja kaikille opiskelu- ja yhteistöterveydestä kiinnostuneille. Keskustelua on tulossa myös opiskelijoiden päihdekulttuureista ja opiskelijatoiminnan ja -yhteisöjen roolista opiskelukyvyn edistäjänä. Toivommekin erityisesti paikalle opiskelijajärjestöjen edustajia. Lisätietoa tulossa!

5. Pohjoismainen opiskeluterveyden kongressi järjestetään Helsingissä syyskuussa 2012

Opiskeluterveyden kongressi järjestetään Helsingissä 13.-14.9.2012. Kongressi järjestetään joka toinen vuosi eri pohjoismaissa. Ensi vuonna on Suomi ja YTHS järjestelyvuorossa. Kongressin pääteemana on varhainen puuttuminen, joka sopii hyvin terveydenhuollon lisäksi myös korkeakouluille, ylioppilaskunnille ja muille hyvinvointitoimijoille.
Abstrakteja pyydetään 16.4.2012 mennessä. Linkki kongressin www-sivuille: http://www.studenthealth2012.org/

6. Peda-forum-päivät Otaniemessä elokuussa 2012

Aalto-yliopisto järjestää valtakunnalliset opetuksen kehittämisen Peda-forum-päivät 21.-22.8.2012 Dipolissa. Päiville ovat tervetulleita kaikki yliopisto-opetuksen parissa työskentelevät ja sen kehittämisestä kiinnostuneet. Merkitse ajankohta kalenteriisi jo nyt! Lisätietoja eeva.myller@aalto.fi

7. Tilaa maksutta kirja Korkeajännityksiä - kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta

Campus Conexus – projektissa julkaistiin 13.10. teos ajankohtaisista jännitteistä, joiden vaikutuspiirissä opiskelijat ja henkilöstö korkeakouluissa toimivat. Korkeakoulut kilvoittelevat entistä enemmän opiskelijoidensa ja opettajiensa ajasta, voimavaroista ja sitoutumisesta kohti korkeakoulutuksen päämääriä, jotka eivät välttämättä ole kaikille yhteisiä.
Miten työssäkäyvien opiskelijoiden, asiantuntijuuttaan kehittävän henkilöstön ja innovaatioita odottavan yhteiskunnan intressit saadaan kohtaamaan? Miten sovitetaan yhteen korkeakoulun sivistystehtävä ja yhteiskunnallinen koulutustehtävä? Miten turvataan korkeakoulun toimijoiden autonomisuus tulosvastuullisuuden rinnalla?
Teoksessa ei tyydytä vain toteamaan jännitteiden olemassaolo, vaan siinä ehdotetaan keinoja edistää, suunnitella ja johtaa innostavien ja osallistavien oppimis- ja tiedeyhteisöjen syntymistä.
Korkeajännityksiä-kirjan voi tilata maksutta oheisella nettilomakkeella: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/5476/lomake.html

8. Tutkimusta korkeakoulujen opinto- ja uraohjuksen kehittämisestä ja käytännöistä

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos julkaisi syksyllä tutkimuksen korkeakoulujen opinto- ja uraohjauksen kehittämisestä ja käytännöistä. Sakari Saukkosen ja Kirsi Syynimaan toimittamassa kirjassa kuvataan eri korkeakoulujen uraohjauksen tilannetta ja kehittämistoimia. Teksteissä kuvataan ensisijaisesti yksilö- ja ryhmäohjauksen lupaavia käytänteitä. Opiskelijakeskeiset käytänteet liitetään osaksi ohjausjärjestelyjen kokonaiskehittämistä verkostomaisesti järjestettyjen ohjauksen palvelumallin (VOP) avulla.
Julkaisu on ladattavissa osoitteesta https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/36704.

9. Opintojen venymisen ja keskeytymisen syyt kartoitettu

Opintojen keskeyttäminen, opintopoluilta putoaminen, pitkät opiskeluajat ja hidas siirtyminen koulutuksesta työelämään ovat kestohuolenaiheita. Syyt keskeyttämiseen ja opintojen venymiseen voivat olla yksilötasolla, oppilaitoksissa ja yhteiskunnassa. Yksittäisillä ohjaustoimilla ei voida vaikuttaa näihin kaikkiin.
Tällaisiin johtopäätöksiin on tultu Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen raportissa ”Opintopoluilta opintourille”. Raportti vetää yhteen tähänastiset opintojen sujuvuuteen, viivästymiseen ja keskeyttämiseen liittyvät tutkimustulokset.
- Järjestelmän ja yksilön tavoitteet eivät aina kohtaa. Koulutusjärjestelmän tavoitteena ovat opintojen sujuva eteneminen koulutusasteelta toiselle ilman välivuosia. Opiskelijan näkökulmasta koulutuksen vaihtaminen, uudelleen kouluttautuminen ja alanvaihto voi kuitenkin olla epätyydyttäväksi osoittautuneen valinnan korjaamista tai työllistymisen kannalta järkevää ja hyödyllistä, huomauttaa tutkija Maarit Virolainen.
Lue lisää: www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2011/10/tiedote-2011-10-03-09-57-18-476137

10. Kasvatustieteen päivillä puhuttiin opintojen sujumisesta

Kasvatustieteen päivät järjestettiin tänä vuonna Joensuussa. Campus Conexus -hanke oli mukana päivillä omalla teematyöryhmällään, jossa puhuttiin opintoihin kiinnittymisestä ja opintojen sujumisesta. Päivien kaikki esitelmäabstraktit ovat luettavissa tapahtuman nettisivuilla (ks. erityisesti korkeakouluopiskelu ja opintoihin kiinnittyminen sekä korkeakoulupedagogiikka): https://www.uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=d29f6f9d-3b21-49e9-bc72-2756f7b19e71&groupId=1521206&p_l_id=1521230.

11. Tutustu Tamyn järjestöoppaaseen

Kyky-projekti on ollut mukana toteuttamassa wiki-pohjaista järjestöopasta Tampereen yliopiston ylioppilaskunnalle. Järjestöoppaan tarkoituksena on toimia jatkuvasti päivittyvänä artikkelikokonaisuutena, jonka muokkaamiseen yhdistysten toimijat voivat osallistua. Suosittelemme järjestöopasta myös muille kuin tamperelaisille opiskelijärjestötoimijoille!
http://www.tamy.fi/tamypedia/index.php?title=J%C3%A4rjest%C3%B6opas

12. Kyky näkyy ja kuuluu Tampereella

Kyky-projektin suunnittelija Ann-Marie Norrgrann osallistui Radio Moreenin Aivoriihi-keskusteluohjelmaan, jossa käsiteltiin korkeakoulukiusaamista. Keskustelu on esitetty myös YLE Puheessa. Lisäksi se on kuunneltavissa podcastina Radio Moreenin sivuilla: http://moreeni.uta.fi/Podcast/Aivoriihi.
Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti Aikalaisen Kehräämässä-palstalta löytyy Ann-Marien teksti “Keitä ovat uudet opiskelijat?” Linkki juttuun: http://www.uta.fi/opiskelu/kehra/kehraamassa/keitaovatuudetopiskelijat0209.pdf« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy