Kyky-kuulumiset 1/2013

12.03.2013 | Tässä kirjeessä: 1. SYL:n Avausseminaarissa työstettiin opiskelukykyä ja järjestötoiminnan kehittämistä 2. Opintoja haltuun Aalto-yliopistossa 3. Hyvinvointia ja järjestötoiminnan kehittämistä Tampereella 4. Kyky-projekti mukana Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen julkaisutilaisuudessa 5. Saavutettavuuskysely korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnalle 6. Yhdenvertaisuudesta saavutettavuuteen -seminaari Tampereella 10.4. 7. European First Year Experience - konferenssi Helsingin yliopistolla 13.-15.5.2013 8. Peda-forum-päivät Tampereella 20.–21.8.2013 9. Campus Conexus - hankkeessa henkilövaihdoksia

KYKY-KUULUMISET 1/2013

Hyvää alkukevättä Kyky-projektista!

Vuosi on vierähtänyt käyntiin vauhdilla. Olemme toimineet aktiivisesti opiskelukyvyn edistämiseksi niin yliopisto- kuin kansallisellakin tasolla. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus osoittaa, että opiskelijoiden opiskelukokemuksia ja opiskeluterveyttä voidaan parantaa kehittämistyöllä. Rakennammekin innolla kehittämisvälineitä yliopistoyhteisöille, jatkaen samalla yhteistyötä opiskelijajärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tässä kirjeessä on kerrottu tarkemmin kevään ajankohtaisista asioista Kyky-projektissa.
Tapaamisiin!

Johanna, Ann-Marie ja Laura

Tässä kirjeessä:
1. SYL:n Avausseminaarissa työstettiin opiskelukykyä ja järjestötoiminnan kehittämistä
2. Opintoja haltuun Aalto-yliopistossa
3. Hyvinvointia ja järjestötoiminnan kehittämistä Tampereella
4. Kyky-projekti mukana Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen julkaisutilaisuudessa
5. Saavutettavuuskysely korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnalle
6. Yhdenvertaisuudesta saavutettavuuteen -seminaari Tampereella 10.4.
7. European First Year Experience - konferenssi Helsingin yliopistolla 13.-15.5.2013
8. Peda-forum-päivät Tampereella 20.–21.8.2013
9. Campus Conexus - hankkeessa henkilövaihdoksia

1. SYL:n avausseminaarissa työstettiin opiskelukykyä ja järjestötoiminnan kehittämistä
SYL järjesti jo perinteeksi muodostuneen avausseminaarin ylioppilaskunnille heti helmikuun alussa 4.-5.2. Riihimäellä. Avausseminaarissa puhuttiin sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta ja ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta. Seminaarin aikana järjestettiin useita teematyöryhmiä, jotka mm. tarjosivat näkökulmia ajankohtaisiin poliittisiin aiheisiin sekä työkaluja järjestö- ja vaikutustoimintaan.
Kyky-projekti koordinoi yhdessä SYL:n hallituksen Joel Kuuvan kanssa ylioppilaskuntien järjestösektoreilla toimivien verkostotapaamista, ja järjesti työpajoja vaikuttavan koulutuksen järjestämisestä, opiskelukyvyn edistämistyökalusta ja opiskelijajärjestötoiminnan kansainvälistämisestä. Työpajojen materiaaleja voi kysellä Kyky-suunnittelijoilta.
2. Opintoja haltuun Aalto-yliopistossa
Alkuvuoden toiminta Aalto-yliopistossa on perustunut työpajojen järjestämiseen. Tammikuussa järjestimme yhdessä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kanssa ISOtoiminnan kehittämistyöpajan tekniikan korkeakouluissa vertaistutorointia ja uusien opiskelijoiden vastaanottoa koordinoiville opiskelijoille ja opintohallinnon toimijoille. Helmikuussa vuorossa oli kaikille Aalto-yliopiston korkeakouluille suunnattu Opinnot haltuun! -työpaja, jossa kehitettiin yhdessä opettajien, opiskelijoiden ja korkeakouluhallinnon kanssa keinoja opintoihin kiinnittymisen tukemiseen ja kuultiin kiinnittymisaiheinen alustus Tampereen yliopistossa Campus Conexus – hankkeessa työskentelevältä Vesa Korhoselta.

Lisätietoa: Suunnittelija Laura Heinonen
3. Hyvinvointia ja järjestötoiminnan kehittämistä Tampereella
Tampereen yliopistossa Kyky-projekti on kehittänyt opiskelijoiden hyvinvointiryhmän kanssa opiskelukykyä tukevia orientoivia opintoja sekä opiskelijoiden hyvinvointiraporttia. Hyvinvointiryhmä järjestää keväällä Tampereen seudun korkeakoulujen toimijoille suunnatun seminaarin opetussuunnitelmatyön merkityksestä opiskelukyvyn ja opintojen sujuvuuden näkökulmasta. Lisäksi olemme osallistuneet Tampereen yliopiston opiskelijakyselyiden kehittämiseen.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnassa olemme osallistuneet koulutusten ja järjestötoiminnan kehittämiseen. Vuoden alussa järjestettiin kauden avajaistilaisuus uusille hallinnon opiskelijaedustajille ja ainejärjestöissä opintoasioista vastaaville. Kevään aikana koulutamme vielä yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys -teemasta.

Lisätietoa: Suunnittelija Ann-Marie Norrgrann


4. Kyky-projekti mukana Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen julkaisutilaisuudessa

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) neljäs valtakunnallinen korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012 julkaistiin YTHS:n Opiskelijan omppupäivänä 13.2.2013. Seminaarin esityksiin voi tutustua YTHS:n verkkosivuilla: http://www.yths.fi/terveystieto_ja_tutkimus/koulutuspaivat/opiskelijan_omppupaiva_-seminaari_13.2.2013

Myös koko tutkimus on luettavissa YTHS:n verkkosivuilla: http://www.yths.fi/terveystieto_ja_tutkimus/tutkimus_ja_julkaisutoiminta/korkeakouluopiskelijoiden_terveystutkimus

Lisätietoa: Projektipäällikkö Johanna Kujala

5. Saavutettavuuskysely korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnalle

Valtakunnallinen korkeakoulujen saavutettava tieto- ja viestintäympäristö hanke kerää parhaillaan opiskelijoiden ja henkilöstön kokemuksia saavutettavuudesta. Henkilöstön kokemukset voivat olla omakohtaisia tai työssä saatua tietoa. Hankkeessa valmistellaan valtakunnallista suositusta korkeakoulujen tieto- ja viestintäympäristön saavutettavuudesta. Mukana työssä on useita korkeakouluja ja vammaisjärjestöjä.

Voit vapaasti kertoa kokemistasi haasteista tai hyvistä käytännöistä korkeakoulusi viestintäympäristöstä. Voit käsitellä yhtä tai useampaa alla mainittua osa-aluetta, vapaasti soveltaen tai kysymyksiin vastaten. Voit kertoa myös taustastasi (esim. ammatistasi, käyttämistäsi apuvälineistä, vammasta tai lukivaikeudesta), jos sillä on ollut merkitystä kokemuksiesi kannalta.

Olemme kiinnostuneita kuulemaan erityisesti:
- Opetuksesta: Miten saavutettavuus toteutuu sähköisissä oppimisympäristöissä, e-tentissä tai kurssi-ilmoittautumisessa?
- Opetusmateriaalin saavutettavuudesta: Onko materiaalia saatavissa etukäteen ja oletko saanut sitä tarvitsemassasi muodossa?
- Kirjaston palveluista: Miten tiedonhakupalveluiden ja julkaisujen saavutettavuus toteutuu?
- Sosiaalisen median käytöstä Oletko käyttänyt opiskeluissasi sosiaalista mediaa? Käytetäänkö sitä mielestäsi riittävästi?

Kaikkia vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Voit kertoa kokemuksistasi joko sähköpostitse tai puhelimitse. Voin myös pyynnöstäsi soittaa sinulle päin, sinulle sopivana aikana.

Terveisin, Paula Pietilä, P: 02 333 6235, Email: papiet@utu.fi
6. Yhdenvertaisuudesta saavutettavuuteen -seminaari Tampereella 10.4.

Vuosittainen valtakunnallinen korkeakoulujen esteettömyysseminaari järjestetään
keskiviikkona 10.4.2013 Tampereen ammattikorkeakoulussa. Ilmoittautuminen 28.3 mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
http://www.tamk.fi/cms/tamk.nsf/$all/48E7E2D3F44480CBC2257B19004CE1A9

7. European First Year Experience - konferenssi Helsingin yliopistolla 13.-15.5.2013

Tervetuloa European First Year Experience konferenssiin, joka järjestetään vuonna 2013 Helsingin yliopistolla. Konferenssin teema on “My University - making the most of the first year experience”.

Ilmoittautuminen on nyt alkanut ja päättyy 17.4.2013. Huom! Early Bird ilmoittautuminen päättyy 3.4.2013. Linkki ilmoittautumisjärjestelmään, tietoa osallistumismaksuista ja ohjelma löytyvät konferenssin verkkosivulta osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/efyehelsinki2013/.

Tervetuloa mukaan!

Opetus- ja opintopalvelut / Helsingin yliopisto
efye-2013@helsinki.fi

8. Peda-forum-päivät Tampereella 20.–21.8.2013

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto järjestävät yhdessä vuoden 2013 Peda-forum-päivät. Päivien teemat ovat

1. Yliopisto-opetuksen ja opettajuuden muutos
2. Opiskelukulttuuri liikkeessä
3. Yksilöistä yhteisöihin
4. Akateemisen yhteisön pedagoginen johtaminen
Ehdotukset alustuksiksi ja työpajoiksi jätetään sähköisessä järjestelmässä Peda-forum-päivien verkkosivujen kautta viimeistään 19.3.2013. Verkkosivut ovat osoitteessa http://www.uta.fi/pedaforum/2013

Päiville ilmoittautuminen alkaa 2.5.2013 ja päättyy 30.6.2013.

Tiedustelut: Peda-forum-päivien järjestäjien sähköposti: pedaforum2013@uta.fi

9. Campus Conexus - hankkeessa henkilövaihdoksia

Campus Conexus -henkilökunnan keskuudessa on tapahtunut joitakin muutoksia. Marita Mäkinen siirtyi 1.2.2013 alkaen hoitamaan Tampereen yliopiston kasvatustieteen yksikön professorin tehtäviä. Projektin projektipäällikön tehtäviä hoitaa samasta päivämäärästä alkaen Sanna Vehviläinen. Lisäksi Tampereen yliopistolla on uutena työntekijänä aloittanut suunnittelija Johanna Roihuvuo, jolla on kokemusta mm. projektin ohjausryhmän jäsenenä toimimisesta ylioppilaskunnan edustajana. Muutokset ovat voimassa 31.7.2013 asti.« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy