Kasvatus ja aika, 4/2010

07.12.2010 | Artikkeli Kasvatus ja aika -lehdessä, 4/2010 Marita Mäkinen & Johanna Annala: Osaamisperustaisen opetussuunnitelman monet merkitykset korkeakoulutuksessa

Artikkeli käsittelee osaamisen ja osaamisperustaisen opetussuunnitelman erilaisia tulkintoja korkeakoulutuksessa. Tutkimusaineisto koostui osaamisperustaisuutta linjaavista dokumenteista sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön haastatteluista. Merkityksenantoja tarkasteltiin kahden erilaista osaamisen tulkintaa edustavan paradigman valossa. Tulosten mukaan osaamisperustaiselle koulutukselle on annettu liian kapea-alaisia merkityksiä, jotka eivät sellaisenaan istu kaikkialle korkeakoulukenttään. Artikkeli tuo esille osaamiselle annettujen tulkintojen kirjoa. Valtaosin ne kytkeytyivät yhteiskunnan ja työelämän vaateisiin, pedagogisiin "osaamisen tuottamisen" prosesseihin sekä yksilön henkilöpääomaa koskeviin merkityksenantoihin.
http://www.kasvatus-ja-aika.fi/dokumentit/artikkeli_makinen_&_annala_0712100353.pdf« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy