KYKY-KUULUMISET 2/2013

27.05.2013 | Tässä kirjeessä: 1. Save the date: Innolla opiskelukykyä -seminaari 21.10.2013 2. Uusia ja vanhoja Kyky-toimijoita 3. Opiskelukykytyökalu pian saatavilla 4. Ilmoittaudu Tampereen Peda-forum-päiville - myös Kyky-projekti on siellä! 5. FinFYE-Verkostotapaaminen 20.8.2013 Peda-forum-päivien yhteydessä 6. Tauon jälkeen takaisin opintojen pariin - kokemuksia ryhmäinterventiosta 7. First year is shocking! Kuulumisia EFYE-konferenssista 8. Bologna-seminaarissa etsittiin välineitä joustavaan opetussuunnitelmaan 9. Yhdenvertaisuudesta saavutettavuuteen -seminaarin antia 10. Järjestö- ja kulttuuritapaamisessa työstettiin omia projekteja yhdessä

KYKY-KUULUMISET 2/2013

Tervehdys Kyky-projektista!

Kesä lähestyy. On aika katsoa, mitä on saatu aikaan, ja mitä on luvassa lomien jälkeen. Tässä kirjeessä on tietoa odotetusta Innolla opiskelukykyä -seminaarista, opiskelukykytyökalusta, menneistä tapahtumista ja tulevista kohtaamisista.

Aurinkoista kesää ja palauttavaa lomaa toivottaen,

Laura, Johanna, Ann-Marie ja Liisa

Tässä kirjeessä:
1. Save the date: Innolla opiskelukykyä -seminaari 21.10.2013
2. Uusia ja vanhoja Kyky-toimijoita
3. Opiskelukykytyökalu pian saatavilla
4. Ilmoittaudu Tampereen Peda-forum-päiville - myös Kyky-projekti on siellä!
5. FinFYE-Verkostotapaaminen 20.8.2013 Peda-forum-päivien yhteydessä
6. Tauon jälkeen takaisin opintojen pariin - kokemuksia ryhmäinterventiosta
7. First year is shocking! Kuulumisia EFYE-konferenssista
8. Bologna-seminaarissa etsittiin välineitä joustavaan opetussuunnitelmaan
9. Yhdenvertaisuudesta saavutettavuuteen -seminaarin antia
10. Järjestö- ja kulttuuritapaamisessa työstettiin omia projekteja yhdessä

1. Save the date: Innolla opiskelukykyä -seminaari 21.10.2013
Järjestämme maanantaina 21.10. Otaniemen Dipolissa kansallisen opiskelukykyseminaarin, jossa juhlistetaan kolmivuotisen projektin saavutuksia. Seminaarissa tuodaan näkyviin opiskelukyvyn edistämisessä mukana olleet toimijat ja ihmiset, esitellään uutta opiskelukykytyökalua ja pohditaan opiskelukykytyön tulevaisuutta. Seminaarin kohderyhmää ovat yliopistojen ja ylioppilaskuntien toimijat, esimerkiksi opetuksen, ohjauksen ja opintoasioiden ammattilaiset. Tervetulleita ovat myös kaikki muut aiheesta kiinnostuneet julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat. Tätä et halua jättää väliin!
Seminaarin ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan elokuussa. Lisätietoja antaa seminaarin tuottaja Liisa Lähteenaho, liisa.lahteenaho@syl.fi.

2. Uusia ja vanhoja Kyky-toimijoita
Kyky-projektin yhteyshenkilönä Aalto-yliopistossa toiminut Anneli Lappalainen jää kesällä eläkkeelle. Lappalaista opinto- ja opiskelijapalveluiden päällikkönä seuraa VTM Kirsi Munck. Kirsi Munck tulee Aaltoon Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta, jossa hän toimi opinto- ja tutkimuspalveluiden johtajana.
Kyky-projekti kiittää Annelia lämpimästi iloisista palavereista ja asiantuntevasta osallistumisesta opiskelukyvyn edistämiseen! Samalla toivotamme jo Kyky-perehdytyksen saaneen Kirsin tervetulleeksi joukkoon!
Kyky-tiimiä on keväästä alkaen vahvistanut projektissa 2011–2012 suunnittelijana työskennellyt Liisa Lähteenaho. Liisa toimii projektin Innolla opiskelukykyä - seminaarin tuottajana. Olemme erittäin onnellisia saadessamme Liisan takaisin!

3. Opiskelukykytyökalu pian saatavilla
Julkaisemme syksyllä Kyky-projektissa työstetyn opiskelukykytyökalun. Työkaluun kuuluu vihko, virikekortit ja tuunattava juliste. Vihkon tarkoituksena on toimia esittelymateriaalina ja lisätiedon lähteenä opiskelukyvyn edistämiseen. Lisäksi vihossa on esimerkkejä siitä, miten aihetta voi käsitellä erilaisissa työryhmissä. Virikekortit ja juliste puolestaan tarjoavat virikkeitä ryhmätyöskentelyyn. Esittelemme vihossa Kyky-projektissa kehitettyjä malleja, joista asiaa tuntematonkin saa nopeasti käsityksen mallin ideasta ja soveltamismahdollisuuksista. Tarkoituksena on tarjota opiskeluyhteisöille työkaluja opiskelukyvyn edistämiseen.

4. Ilmoittaudu Tampereen Peda-forum-päiville - myös Kyky-projekti on siellä!
Tampereen yliopistossa 20.–21.8.2013 järjestettävillä Peda-forum-päivillä on tarjolla työpajoja Kyky-projektin tuloksista, oppimisesta tulevaisuuden yliopistossa sekä kiinnostava sessio kiusaamisesta opiskeluyhteisöissä. Etsi meidät ohjelmasta! Seminaarin ohjelma on kokonaisuudessaan nähtävillä verkkosivulla https://www.conftool.pro/peda2013/sessions.php.

Peda-forum-päivien opiskelijahinta (myös muut ylioppilaskuntien toimijat) on 50 euroa. Muille osallistumismaksu on 200 euroa, kun ilmoittaudut viimeistään 31.5.2013 (kesäkuussa 250 euroa). Seminaarin verkkosivuilta löydät myös tarkemmat ilmoittautumisohjeet http://www.uta.fi/pedaforum/2013/index.html.

5. FinFYE-Verkostotapaaminen 20.8.2013 Tampereella Peda-forum-päivien yhteydessä
Ensimmäisen opiskeluvuoden parissa työskentelevien FinFYE-verkosto kokoontuu Peda-Forum-päivien yhteydessä tiistaina 20.8. klo 9.30 alkaen, jolloin Kyky-projekti tarjoaa osallistujille aamukahvit ja opiskelukykykuulumisia. Varsinaisesti n. klo 12 saakka jatkuvan tapaamisen asialistalla on kuulumisia ja tunnelmia EFYE 2013 -konferenssista sekä näkymiä FYE-toimintaan jatkossa.
Tarjoilun mitoittamista varten, ilmoittaudu verkostotapaamiseen viimeistään 15.8. mennessä Erkki Härköselle (erkki.harkonen@utu.fi). Muistathan ilmoittautua Peda-forum-päiville erikseen! Tietoa tapaamisesta saa levittää vapaasti kaikille aiheesta kiinnostuneille!

6. Tauon jälkeen takaisin opintojen pariin - kokemuksia ryhmäinterventiosta
Pitkän tauon jälkeen opintojen pariin palaavilla voi olla vaikeuksia orientoitua takaisin opintoihin ja yliopistoyhteisöön. Eri syistä johtuvat tauot voivat heikentää motivaatiota ja opiskelukykyä. Tauolta takaisin opintojen pariin tuleville kehitettiin Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, YTHS:n ja Campus Conexus -hankkeen yhteistyönä ryhmäinterventio. Interventio toteutettiin lukuvuoden 2012–2013 aikana rinnakkaisina ryhminä TTY:lla ja TaY:lla. Samalla selvitettiin millaisin toimenpitein muissa korkeakouluissa on pyritty tavoittamaan ja tukemaan tauolta palaavia tai sitä harkitsevia opiskelijoita.
Voit lukea toiminnasta lisää Kyky-projektin suunnittelijan Ann-Marie Norrgrannin kirjoituksesta Tampereen yliopiston Tiede- ja kulttuurilehti Aikalaisessa http://aikalainen.uta.fi/2013/05/03/tauon-jalkeen-takaisin-opintojen-pariin/.

7. First year is shocking! Kuulumisia EFYE-konferenssista
European First Year Experience - konferenssi järjestettiin Helsingissä 13.–15.5.2013. Konferenssissa perehdyttiin opintojen alkuvaiheen kokemuksiin ja opiskelijoiden kiinnittymisen tukemiseen tutkimusten ja yliopistoissa tehtyjen projektien kautta. Mukana oli n. 200 osallistujaa eri puolilta Pohjois- ja Keski-Eurooppaa. Konferenssin teemana oli “My University – making the most of the first year experience”. EFYE 2013 - konferenssi suunniteltiin ja toteutettiin kansallisen FYE-verkoston yhteistyönä, konferenssia isännöi Helsingin yliopisto.
Opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin ja akateemiseen yhteisöön parantaa opintojen etenemistä ja oppimistuloksia. Kiinnittymisprosessiin vaikuttavat mm. akateemiset opiskelutaidot, tuki ja ohjaus, opiskelijan kiinnostus omaa opintoalaa kohtaan sekä yhteisöön kuulumisen tunne ja osallisuus. Konferenssissa esiteltiin tutkimustietoa ja yliopistoissa aiheesta toteutettuja projekteja.
Tiedämme Suomessa paljon opintoihin kiinnittymisen prosesseista ja kiinnittymistä tukevista ja estävistä käytännöistä. Monissa yliopistoissa on käynnissä ensimmäiseen vuoteen liittyviä projekteja, ja kiinnittymisen ja opiskelukyvyn tukemisen merkitys sujuvalle opiskelulle on ymmärretty. Jatkossakin on tärkeää hyödyntää tutkimustietoa (mm. Campus Conexus -projekti) käytännön kehittämisessä ja jakaa kokemuksia yliopistojen sisällä ja välillä.
Esitysmateriaaleihin voi tutustua konferenssin verkkosivuilla osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/efyehelsinki2013/category/sekalaista/.


8. Bologna-seminaarissa etsittiin välineitä joustavaan opetussuunnitelmaan
Suomen Bologna-asiantuntijaryhmä yhdessä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja CIMOn kanssa järjesti kansallisen Bologna-seminaarin 25. huhtikuuta 2013 Helsingissä. Seminaarissa keskityttiin joustavien opintopolkujen ja joustavan opetussuunnitelman rakentamisen haasteisiin.
Kyky-projekti oli mukana järjestämässä seminaarin työpajaa, jossa etsittiin konkreettisia välineitä joustavan opetussuunnitelman toteuttamiseen. SYL:n hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Aino-Kaisa Manninen piti samasta aiheesta kiitellyn opiskelijapuheenvuoron. Kaikki esitykset ja työpajojen tuotokset löytyvät seminaarin verkkosivuilta osoitteesta
http://www.cimo.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=CD22106CB67F91FC69978B8B4BBA0AAE.

9. Yhdenvertaisuudesta saavutettavuuteen - seminaarin antia
Tampereella järjestettiin 11.4 ESOK-verkoston seminaari. Seminaarissa tarkasteltiin yhdenvertaisuuden toteutumista ja edistymistä korkeakouluissa laajalla näkökulmalla niin suomalaisten kuin kansainvälisten opiskelijoiden näkökulmasta. Sisäasiainministeröstä esiteltiin myös tekeillä olevaa yhdenvertaisuussuunnitelun opasta oppilaitoksille, joka tuo uuden työkalun yhdenvertaisuustyöhön.
http://www.tamk.fi/saavutettavuusseminaari

10. Järjestö- ja kulttuuritapaamisessa työstettiin omia projekteja yhdessä
Ylioppilaskuntien järjestö- ja kulttuurisektorit kokoontuivat SYL:n toimistolla Helsingissä 19.4.2013. Tapaamisen osallistui viitisentoista järjestö- tai kulttuurisektorilla työskentelevää työntekijää ja hallitusvastaavaa. Tapaamisen parasta antia oli ylioppilaskuntien ajankohtaisten projektien työstäminen yhdessä. Lisäksi kuulimme tuoreita tutkimustuloksia opiskelijajärjestötoiminnasta, joita esitteli tutkija Juhani Saari Otuksesta. Päivän lopuksi visioitiin opiskelijatoiminnan tulevaisuutta. Yhdeksi tulevaisuuden haasteeksi nähtiin järjestötoiminnan leppoistaminen, jolla tarkoitetaan työn jakamista laajemmalle opiskelijajoukolle ja järjestötoimijoiden hyvinvoinnista huolehtimista. Ajatukseen innostivat Opiskelijabarometrin tulokset, joista kuullaan lisää syksyllä.« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy