Julkaisu: Antero Stenlund - Opetussuunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulussa

18.05.2010 | Käsityksiä, onnistumisen kokemuksia, kiinnostavia ajatuksia ja hyviä käytäntöjä

Opintojen viivästymisenä tai loppumisena ilman valmistumista ilmenevä korkeakouluopiskelijan syrjäytyminen opintopolultaan ymmärretään ongelmaksi, jolla on yksilöön, oppilaitokseen ja yhteiskuntaan ulottuvia monia vaikutuksia.

Pääosin opintopolulta syrjäytymisen vaikutukset ovat kielteisiä ja kielivät siitä, että koulutukseen varatut resurssit ovat merkittävältä osaltaan hukkakäytössä ja suuri osa opiskelijoiden tulevaisuuteen liittyvistä mahdollisuuksista jää hyödyntämättä. Kysymys on merkittävästä ilmiöstä, joka edellyttää tutkimusta ja tutkimukseen perustuvia toimenpiteitä. Syksyllä 2009 silloisessa TAMKissa ja PIRAMKissa suoritettiin kattava haastattelututkimusaiheena opetussuunnittelun kehittäminen.

Käsillä olevassa Antero Stenlundin laatimassa raportissa kuvataan tutkimuksen aikana hankitut tutkimusaineistot ja saavutetut tutkimustulokset, sekä esitetään tulosten perusteella tehdyt johtopäätökset ja tutkijoiden suositukset jatkotoimenpiteiksi.


Opetussuunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulussa. PDF-tiedosto, n. 950 kt.

« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy