Helmikuun Kyky-kuulumiset

27.06.2011 | Kyky-osaprojekti tiedottaa projektin etenemisestä ja projektiin liittyvästä toiminnasta Campus Conexuksen ja Suomen ylioppilaskuntien liiton nettisivuilla sekä sähköpostilistoilla. Kysy lisää: Laura Heinonen, etunimi.sukunimi@syl.fi

Kyky-kuulumiset helmikuu/2011:
Mitä Kyky-projektissa on tapahtunut ensimmäisen kahden kuukauden aikana?

Olemme aloittaneet toimintasuunnitelman kokoamisen ja valinneet käytettäviä työkaluja. Käytämme projektissa hyväksi intervention mapping -ohjeistusta, joka sisältää kuusi tieteellisen intervention suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin vaihetta. Ensimmäinen vaihe sisältää kartoitustyötä, jolla selvitetään osallistuvia toimijoita, yhteisöjen nykytilannetta ja opiskelukykyyn ja yhteisöllisyyteen ongelmia. Pyrimme saamaan alkukartoituksen valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä. Vaihe sisältää esimerkiksi avainhenkilöiden kontaktointia yliopistoista, yo-kunnista ja sidosryhmistä sekä toiminnan suunnittelua avainhenkilöitä osallistamalla. Kartoittamiseen liittyen olemme osallistuneet myös seminaareihin ja tilaisuuksiin, joissa olemme tutustuneet jo tehtyihin projekteihin ja niiden tuloksiin. Tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia pyrimme hyödyntämään omassa projektisuunnitelmassamme.

Toisena kokonaisuutena olemme tehneet opiskelukyvyn edistämistyön vakiinnuttamiseen liittyvää toimintaa. SYL:n avausseminaarissa Riihimäellä 1.2. pidimme ylioppilaskunnille esityksen aiheesta ja pohdimme projektia ja siihen osallistumista heidän näkökulmastaan. Tämän seurauksena sovimme, että jokainen yo-kunta valitsee omat Kyky-vastaavansa, joista muodostetaan tiiviimmin osallistuva kansallinen verkosto ja oma sähköpostilista tulosten levittämiseen. Suunnittelutyöpaja pidettiin myös SYL:n toimijoille, jossa projektiin perehdyttiin SYL:n näkökulmasta.

Opiskelukykysuositusten levittämiseksi olimme myös pitämässä työpajaa noin 80 hengen ESOK-seminaarissa. Pohdimme, mitä saavutettavuus tarkoittaa korkeakouluissa laajasti ymmärrettynä ja miten korkeakoulut voivat edistää opiskelukykyä ja esteettömyyttä. Tarkastelimme esimerkiksi mitä esteettömyyden edistäminen tarkoittaa kussakin kykysuosituksessa.

SYL:n päässä olemme myös osallistuneet lausunnon kirjoittamiseen lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksista kiinnittäen erityistä huomiota opiskelukykyyn lukiokoulutuksessa. Osallistuimme myös lasten ja nuorten politiikka-ohjelman arviointi- ja kehittämistilaisuuteen OKM:ssä, jossa korostimme opiskelukykyasioita sekä sitä, että myös suurin osa korkeakouluopiskelijoista on nuorisolain määritelmän mukaan nuoria ja tulisi siksi jatkossa myös huomioida. Lisäksi osallistuimme YTHS:n terveystutkimuksen tutkijatapaamiseen, jossa suunniteltiin vuonna 2012 toteutettavaa korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimusta.

Johanna kommentoi panelistina korkeakoululiikuntasuosituksia viime perjantain julkaisutilaisuudessa. Johanna on mukana myös lukiolaisten hyvinvoinnin kehittämistyöryhmässä keväällä 2011. Työryhmän kautta pyritään edistämään kykyasioita myös lukioissa. Lisäksi Johanna osallistui paneeliin VIVA-seminaarissa, jossa kuuntelijoita oli noin 120. Ann-Marie oli kaksi päivää seminaarissa ja keräsi tietoa siitä, miten opinnoissaan viivästyneitä on tuettu.

Campus Conexus II – projektin yhteistyöhön liittyen olemme olleet mukana pohtimassa sosiaalisen median käyttöä korkeakouluissa. Vedimme opiskelijajärjestötoimintaan liittyvän työpajan TTY:n verkkopalvelujen kehittäminen – osaprojektin seminaarissa 16.2. ja osallistuimme osaprojektin suunnittelukokoukseen tällä viikolla. Ann-Marie on koonnut CC II – toimijoita pohtimaan kansainvälisten opiskelijoiden asemaa projektissa. Lisäksi Ann-Marie osallistuu aktiivisesti Tamyn projekteihin opiskelukyky-asiantuntijana, mm. opiskelijakalenterin ja Ekavuotisen oppaan työstämiseen. Maaliskuun aikana on Campus Conexus II – nettisivuilla luettavissa Ann-Marien blogi osaprojektimme teemoista.

Projektista ja CC II:sta kiinnostuneille kootaan vielä kevään aikana sähköpostilista (entisen kyky-listan tilalle). Laitamme parin viikon päästä tästä tietoa yliopistoille ja sidosryhmille. Tämän kanavan kautta voimme säännöllisesti levittää tietoa ja olla yhteydessä kiinnostuneisiin ihmisiin. Sähköpostilistan kautta kaikilla osaprojekteilla on mahdollisuus tiedon levittämiseen kansallisesti.

Johanna on talvilomalla viikot 9 ja 10, mutta Laura ja Ann-Marie ovat tavoitettavissa ja ottavat mielellään vastaan kysymyksiä ja ideoita!« Palaa arkiston otsikkolistaukseen

HELMIKUUN KYKY-KUULUMISET (1/2012)

29.03.2012 | Vuosi on alkanut vauhdikkaasti eri organisaatioiden uusien toimijoiden perehdytyksissä ja inspiroivissa suunnittelutapaamisissa eri yhteisöjen kanssa. On ollut ilo huomata, miten keskusjärjestöihin ja ylioppilaskuntiin on tänä vuonna saatu yhä enemmän uusia toimijoita, jotka eivät ole ensikertaa tekemisissä opiskelukyvyn kanssa. Kyky-projektin tiedotuslistalla on yli 500 tilaajaa.

HELMIKUUN KYKY-KUULUMISET (1/2012)

Tervehdys Kyky-projektista!

Vuosi on alkanut vauhdikkaasti eri organisaatioiden uusien toimijoiden perehdytyksissä ja inspiroivissa suunnittelutapaamisissa eri yhteisöjen kanssa. On ollut ilo huomata, miten keskusjärjestöihin ja ylioppilaskuntiin on tänä vuonna saatu yhä enemmän uusia toimijoita, jotka eivät ole ensikertaa tekemisissä opiskelukyvyn kanssa.

Kyky-projektin tiedotuslistalla on yli 500 tilaajaa. Vinkatkaa listasta myös opiskelukyvystä kiinnostuneille kollegoille ja muille kontakteillenne! Listalle on helppo liittyä osoitteessa http://www.syl.fi/materiaalit/opiskelukyky/liity-kyky-projektin-sahkopostilistalle/. Saman linkin takaa löydät ohjeet myös listalta eroamiseen.

Kauniita talvipäiviä toivoen,
Laura, Liisa ja Ann-Marie

1. Hallitustoimijoiden yhteystietoja

Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksessa opiskelu- ja työkykyasioista, ja samalla yhteistyöstä Kyky-projektin kanssa, vastaa tänä vuonna Eveliina Heinäluoma. Eveliinan, kuten muidenkin SYLliläisten yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme http://www.syl.fi/yhteystiedot/keskustoimisto/.
Tampereella suunnittelija Ann-Marie Norrgrannin työtä tukee ja opiskelukykyasioista vastaa hallituksen jäsen Pirita Ruokola. Tamyn naamagalleria löytyy osoitteesta http://www.tamy.fi/yhteystiedot.

2. Ylioppilaskuntien järjestösektoriverkosto perustettiin SYL:n avausseminaarissa

Parikymmentä ylioppilaskuntien järjestö- tai vapaa-aika-sektoreilla toimivaa työntekijää ja hallituksen jäsentä kokoontui yhteen SYL:n avausseminaarissa Riihimäellä 6.2.2012. Tapaamisessa ideoitiin yhdessä järjestösektorien tarpeita ja tapoja, joilla verkostossa voidaan vastata niihin. Verkosto sopi tapaavansa kahdesti vuodessa ja hyödyntävänsä toisiaan mm. käytäntöjen jakamisessa, koulutusten suunnittelussa ja vapaaehtoisten motivoinnissa. SYL tukee ja koordinoi verkoston toimintaa yhdessä Kyky-projektin kanssa. Lisätiedot: SYL:n hallituksen jäsen Eveliina Heinäluoma

3. Tuoreita tietoja saavutettavuuden toteutumisesta korkeakouluissa

OKM julkaisi helmikuun alussa Otuksen tekemän tutkimuksen “Hitaasti, mutta varmasti? Saavutettavuuden edistyminen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2000-luvulla”. Tutkimuksessa käsitellään korkeakoulujen saavutettavuutta sekä korkeakoulujen itsensä että opiskelijoiden antamien kyselyvastausten perusteella. Tutkimuksen tulos on selvä: sen paremmin psyykkinen, fyysinen kuin sosiaalinenkaan saavutettavuus ei ole vielä korkeakouluissa riittävän hyvällä tolalla. 23 % yliopisto-opiskelijoista ei kokenut olevansa osallinen yhteisössä ja esimerkiksi erilaisista oppijoista ja vammaisista opiskelijoista vain puolet koki olevansa yhdenvertaisia korkeakoulussaan. Korkeakoulujen lisäksi myös opiskelijajärjestöillä on selvästi paljon tehtävää saavutettavuuden parantamisessa.
Tiivistelmä ja julkaisu kokonaisuudessaan: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/Hitaasti_mutta_varmasti.html

4. Terveyden edistäminen, päihdevalistus ja opiskelijakulttuurit teemana YTHS:n ja Kyky-projektin koulutuspäivässä 28.5.2012

Kyky-projektin ja YTHS:n yhteinen terveyden edistämispäivä järjestetään Helsingissä, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun tiloissa maanantaina 28.5. klo 9-16. Tilaisuus on tarkoitettu kaikilla tasoilla toimiville opiskelijajärjestöille sekä YTHS:n ja yliopistojen henkilöstölle. Varmistuneiden puhujien joukossa ovat mm. THL:n pääjohtaja Pekka Puska, A-Klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Pekka Heinälä, ensimmäiseen opiskeluvuoteen perehtynyt Minna Kaartinen-Koutaniemi Helsingin yliopistosta ja opiskelijoiden päihdekulttuureita tutkinut Antti Maunu EHYT ry:stä. Lisätiedot: Kyky-suunnittelijat

5. Esteettömien opintopolkujen puolesta – seminaari 11.4.2012 Jyväskylässä

Valtakunnallisen korkeakoulujen esteettömyysverkoston järjestämän seminaarin tavoitteena on valottaa opiskelijoiden näkökulmaa oppimiseen ja oppimisen haasteisiin sekä luoda keskustelufoorumi korkeakoulujen esteettömyystyön hyvistä käytänteistä. Seminaari on tarkoitettu kaikille korkeakoulujen esteettömyystyöstä kiinnostuneille ja sitä on mahdollista seurata myös etänä. Seminaari järjestetään 11.4.2012 klo 9.30-16 Jyväskylän ammattikorkeakoululla. Lisätietoa ja ilmoittautuminen http://erityisopettaja.fi/esok2012.

6. Peda-forum-päivät 2012: Call For Papers

Peda-forum-päivät kokoaa yhteen yliopistoyhteisön jäseniä jakamaan osaamista, ideoita ja voimaa. Tule sinäkin mukaan ja heittäydy dialogiin Peda-forum-päivillä Aalto-yliopistossa 21.-22.8.2012! Sinulla on myös mahdollisuus koota oma verkostosi yhteen verkostoitumispäivänä 20.8.2012. Yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden Elopäivät järjestetään osana Peda-forum-päiviä. Ehdotuksia voi esittää näihin kaikkiin työpajoihin 19.3.2012 mennessä osoitteessa www.conex.fi/peda-forum/. Lisätietoa päivistä löytyy saman linkin takaa.« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy