Haastavat ohjaustilanteet -koulutustilaisuudet keväällä 2012

22.02.2012 | Haastavat ohjaustilanteet -koulutus käynnistyy tammikuussa 2012. Pääkouluttaja on opintopsykologi Satu Eerola.

Koulutuksen tarkoituksena on tarjota yliopistoille ja korkeakouluille tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden opinnoissa etenemisen solmukohdista, keskeyttämisriskeistä sekä antaa välineitä opettajien kokemiin haastaviin ohjaustilanteisiin ja opiskelukyvyn tukemiseen.

Toteutusmuotoja ovat mm. asiantuntijaluennot ja työnohjauksellinen ryhmätyöskentely.

Kohderyhmänä on korkea-asteen opetushenkilöstö sekä opintojen ohjauksen ja neuvonnan parissa toimivat henkilöt.

Koulutus on Campus Conexus - tutkimus- ja kehittämisprojektin lopputuotoksena syntynyt kokonaisuus. Koulutus on maksutonta.

KOULUTUSTILAISUUDET KEVÄÄLLÄ 2012:

11.1. Helsingin yliopisto

2.2. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

7.2. Tampereen teknillinen yliopisto

8.2. Jyväskylän yliopisto

14.2. Porin yliopistokeskus

6.3. Turun ammattikorkeakoulu

7.3. Sibelius Akatemia

12.3. Sibelius Akatemia

13.3. Kokkolan yliopistokeskus

22.3. Maanpuolustuskorkeakoulu

2.4. Hämeen ammattikorkeakoulu

16.4. Turun yliopisto

18.4. Jyväskylän yliopisto

2.5. Aalto-yliopisto

8. ja 15.5. Tampereen ammattikorkeakoulu

7.6. Helsingin yliopisto

Lisätietoja: Suunnittelija Liisa Fleminch, puh: 040 190 1818, e-mail: liisa.fleminch[at]uta.fi


Haastavat ohjaustilanteet -koulutustilaisuuksien koulutusmateriaalia« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy