Haastavat ohjaustilanteet -koulutus jatkuu syksyllä 2012

04.10.2012 | Campus Conexus -hanke jatkaa syksyllä 2012 Haastavat ohjaustilanteet -koulutusten järjestämistä. Kouluttajina ovat opintopsykologi, työelämävalmentaja Satu Eerola sekä hankkeen tutkijoita.

Koulutuksen tarkoituksena on tarjota yliopistoille ja korkeakouluille tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden opinnoissa etenemisen solmukohdista, keskeyttämisriskeistä sekä antaa välineitä opettajien kokemiin haastaviin ohjaustilanteisiin ja opiskelukyvyn tukemiseen. Koulutus on maksutonta.

Kohderyhmänä on korkea-asteen opetushenkilöstö sekä opintojen ohjauksen ja neuvonnan parissa toimivat henkilöt.

Koulutus on Campus Conexus - tutkimus- ja kehittämisprojektin tuotoksena syntynyt kokonaisuus. Toteutusmuotoja ovat mm. asiantuntijaluennot ja työnohjauksellinen ryhmätyöskentely.

Syksyllä 2012 järjestetään seuraavat koulutustilaisuudet:

Jyväskylän yliopisto 29.-30.8.2012

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 4.9.

Tampereen ammattikorkeakoulu 11.10.

Vaasan yliopisto 23.10.

Aalto-yliopisto 30.10.

Porin yliopistokeskus 2.11.

Turun ammattikorkeakoulu 8.11.

Tampereen yliopisto 15.11.

Turun yliopisto 26.11.

Hämeen ammattikorkeakoulu 12.12.

Helsingin yliopisto 10.1. 2013


Lisätietoja suunnittelija Liisa Fleminch, puh. 040-190 1818 ja e-mail: liisa.fleminch[at]uta.fi


« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy