Etnografista tutkimusta TAMKin Proakatemian koulutusohjelmassa

16.01.2011 | Etnografista tutkimusta TAMKin Proakatemian koulutusohjelmassa.

Proakatemia on Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyteen kasvun yksikkö, joka alkaneen lukuvuoden alusta myös oma koulutusohjelmansa ja siitä valmistuu tradenomeja. Proakatemian toiminta ja toiminnan tulokset poikkeavat merkittävästi TAMKin muista koulutusohjelmista: opiskelijat perustavat tiimiyrityksen, joka harjoittaa todellista liiketoimintaa todellisten asiakkaitten kanssa. Liiketoiminnan teoreettisia perusteita opiskellaan niiden tullessa ajankohtaisiksi asiakasprojekteissa: koulutusohjelman todellisuudessa yhdistyykin tehokkaasti käytäntö ja teoria sekä opiskelu ja työelämä. Koulutusohjelmasta valmistuneiden työllistyminen on erinomaisella tasolla, myös opintojen keskeyttäminen on vain muutaman prosentin luokkaa: opiskelijoiden kiinnittyminen opinto- ja asiantuntijaksi kasvun prosesseihin on huomattavasti vahvempaa, mitä ammattikorkeakouluissa yleensä.

Campus Conexus –projektin puitteissa suoritetaan tutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää Proakatemian opiskelijoiden korkeaan työllistymiseen ja valmistumisasteeseen vaikuttavia tekijöitä. Samalla etsitään hyviä käytäntöjä muiden koulutusohjelmien hyödynnettäväksi. Tutkimusta suoritetaan sulauttamalla tutkimustyö osaksi Proakatemian päivittäistä toimintaa, jota tutkija havainnoi osallistumalla toimintaan ja arvioi yhdessä koulutusohjelman henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.

Kiinnostavia tutkimuskohteita ovat esimerkiksi tiimien toiminnan arvopohjaisuus, tuottamalla oppiminen, yhteisöön sosiaalistumisen ja kiinnittymisen riitit, dialogisuus, opiskelijalähtöisyys, sekä hakuprosessi ja valinta. Koulutusohjelman piiristä hahmottuu paljon käytäntöjä, joita yleensä ei löydetä koulutuksen, mutta yritystoiminnan piiristä kylläkin.

Proakatemian piirissä tutkimustyö aloitettiin syyskuussa ja sitä jatketaan vuoden 2011 loppupuolelle.


« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy