EDU-luento 3.5.2012: Opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin Campus Conexus-näkökulmasta

07.05.2012 | Tutkimusjohtaja Marita Mäkinen luennoi kasvatustieteiden yksikön luentosarjassa.

Luento on keskustelun avaus yliopisto-opintoihin kiinnittymisestä. Alustus perustuu Campus Conexus -projektissa tehtyyn tutkimukseen, johon haastateltiin opiskelijoita Tampereen yliopiston eri yksiköistä.

"Tulosten mukaan opiskelijat näkevät opintoihin kiinnittymisen vastavuoroisena ja neuvoteltuna prosessina tiedeyhteisössä. Se vaatii panostusta niin opiskelijoilta kuin yhteisöltä. Luennolla on tarkoitus esitellä ja keskustella analyysin esille tuomista kiinnittymiseen vaikuttavista tekijöistä. Yhdenkin epätasapaino näyttää olevan riski
opintojen pitkittymiselle tai keskeyttämiselle", tutkimusjohtaja Marita Mäkinen kertoo.

Luento pidetään Virrassa, auditoriossa torstaina 3.5. klo 14-16.

Luento videoidaan.Kasvatustieteiden yksikkö järjestää kevätlukukaudella luentosarjan, jossa avataan kasvatustieteissä käynnissä olevaa ajankohtaista keskustelua. Luennoitsijajoukko koostuu Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön henkilökunnasta ja kansainvälisistä vierailijoista.

Luennot on tarkoitettu kaikille kasvatustieteistä kiinnostuneille. Osa luennoista on seurattavissa myös verkossa.

Lisätietoja:
Tutkimusamanuenssi Niina Nyyssölä, 050 4055 206, niina.nyyssola@uta.fi

Opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin Campus Conexus-näkökulmasta« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy