Campus Conexus-koulutus: Psyykkisen opiskelukyvyn tukeminen opintopsykologityössä

16.01.2011 | Campus Conexus-projektissa järjestetään valtakunnallinen koulutuspäivä opintopsykologityötä tekeville 20.10. Helsingin yliopistolla.

Psyykkisen opiskelukyvyn tukeminen opintopsykologityössä - ohjaustyön rajat ja mahdollisuudet

Aika: 20.10.2010 klo 9.30–15.45

Paikka: Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger 5 A, luokkahuone K 113

Kohderyhmä: Opintopsykologit yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa

Opintopsykologit työskentelevät yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opintojen sujumisen, opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön vuoden 2008 tutkimuksessa havaittiin, että kolmasosalla opiskelijoista on vaikeuksia saada otetta opinnoistaan. Samoin lähes kolmasosa opiskelijoista oireilee psyykkisesti. Opiskelijat kokevat muun muassa jatkuvaa ylirasitusta, masentuneisuutta, keskittymisvaikeuksia ja unettomuutta huoliensa takia.

Opintopsykologit kohtaavat työssään tilanteita, jolloin opiskelijan opiskelukyky on alentunut eriasteisista psyykkisistä ongelmista johtuen. Opintopsykologien työnkuvaan ei kuulu mielenterveysongelmien hoitaminen sinänsä, vaan työskentelyn kohteena on ensisijaisesti opiskelun tukeminen. Opiskelijoiden pahoinvointi askarruttaa kuitenkin usein myös oppilaitosten muuta ohjaus- ja opetushenkilökuntaa, joille opintopsykologit tarjoavat koulutusta ja konsultointia. Yksi kehittämistyön kohde on opintopsykologien kyky tunnistaa aiempaa paremmin opiskelijoiden mielenterveysongelmia ja arvioida keinoja opiskelukyvyn tukemiseksi ja ylläpitämiseksi näissä tilanteissa. Tärkeä kysymys on se, milloin opiskelija tulisi ohjata selkeästi terveydenhuollon palveluiden piiriin ja milloin ja miten opiskelukykyä voidaan tukea korkeakouluissa.

Opiskelukyvyn ongelmien tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen koulutus järjestetään Helsingin yliopistolla keskiviikkona 20.10. klo 9.30–15.45. Koulutus on suunnattu kaikille opintopsykologeille valtakunnallisella tasolla.

Asiantuntijakouluttajina paikalla ovat psykiatrian kliininen opettaja ja psykiatri Salla Koponen (HUS) ja neuvontapsykologi Marjo Kokko (YTHS). Aamupäivällä Salla Koponen käsittelee nuorten aikuisten tyypillisimpiä psyykkisiä ongelmia ja sitä, milloin ongelmat edellyttävät erityistä hoitoa. Iltapäivällä Marjo Kokko käsittelee jatkohoitoon ohjaukseen, opintopsykologin työnkuvaan ja vastuualueeseen liittyviä kysymyksiä otsikolla ”Ohjaan mutta miten: itse, eteenpäin, takaisin vai yhdessä? Opintopsykologi ja opiskelijan henkisen opiskelukyvyn tukemisen rajat ja mahdollisuudet”. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella myös konkreettisten tapausesimerkkien kautta koulutuksen teemoista.

Koulutuksen yhteyshenkilö ja tiedustelut: Kaisa Poutanen, opintopsykologi, Campus Conexus-projekti (p. 050 4155579, kaisa.poutanen@helsinki.fi). Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö, Helsingin yliopisto.« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy