Campus Conexus oli järjestämässä tutkijakoulutettaville ”Työ- ja oppimisprosessit yliopistolla”- koulutusta.

18.06.2012 | Campus Conexus järjesti Tampereen yliopiston tutkijakoulun kanssa yhteistyössä 3.-10.5.2012 tutkijakoulutettaville tarkoitetun koulutuksen ”Työ- ja oppimisprosessit yliopistolla”.

Kurssilla tarkasteltiin akateemisten työ- ja oppimisprosessien ohjaamista, erityisesti opinnäyteprosessien kysymyksiä. Koulutuksen aikana opittiin
- hahmottamaan akateemista ohjausta yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen toimintana sekä tunnistamaan ohjauksen rooleja ja rajoja;
- hahmottamaan opinnäyteprosesseja ja tunnistamaan niiden haasteellisia kohtia;
- löytämään näihin solmukohtiin sopivia ohjauksen interventioita; sekä
- ratkomaan ohjauksen ongelmia pedagogisesti perustelluilla tavoilla.

Kouluttajana kurssilla oli yliopistotutkija Sanna Vehviläinen.

Koin kurssin kautta valtavasti uutta! Sain ideoita ja välineistöä ohjaustilanteisiin. Oma ymmärrys lisääntyi koskien ohjattavan roolia. Positiivinen kokemus toimivasta ryhmädynamiikasta - VALTAVA VOIMAVARA, mikä kapasiteetti! Vertaistuki konkretisoitui loistavasti yli tiedealojen. (poiminta kurssipalautteesta)« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy