Campus Conexus II käynnistyi

16.01.2011 | Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä korkeakouluopintoihin -projekti aloitti toimintansa vuoden 2011 alusta.

Campus Conexus II - Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä korkeakouluopintoihin -projekti käynnistyi vuoden 2011 alusta. Sen tarkoituksena on tukea yliopistoja juurruttamaan opiskelijoiden ja opettajien osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria niiden uudistaessa rakenteitaan, koulutustaan ja toimintatapojaan, sekä jalkauttaa aiempien projektien tuloksia yliopistojen pysyviin toimintoihin sekä kehittää niitä edelleen tutkimuksellisella otteella.

Projekti koostuu neljästä osaprojektista, jotka ovat:
1. Yhteisöjen ja opiskelijatoiminnan kehittäminen
2. Osallisuutta luova opetussuunnitelmatyö
3. Ohjaus ja neuvonta opiskelupolulla
4. Verkkopalvelujen integrointi

Projektissa toimenpiteet kohdistetaan opiskelijoiden kiinnittymisen ja opiskelukyvyn edistämiseen yksilöinä sekä yleisesti korkeakoulujen yhteisöllisyyttä edistävien toimintakäytänteiden kehittämiseen. Tämä merkitsee opiskelijoiden ohjauksen, vertaistuen ja opiskelijayhteisöjen "kyky-toiminnan" kehittämistä sekä laaja-alaisesti koulutusrakenteiden ja opetussuunnitelmatyön kehittämistä siten, että tuotetaan aiempaa organisoidumpia ja tietoisempia osallistavia ja yhteisöllisiä toimintakäytänteitä. Opiskelijoiden integroitumista opiskelijayhteisöön tuetaan sosiaalisen median keinoin.

Campus Conexus II -projektin koordinaattorina toimii Tampereen yliopisto. Osatoteuttajina Tampereen teknillinen yliopisto, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja Aalto-yliopisto.

Lisätietoja:
Marita Mäkinen
marita.makinen@uta.fi
p. 050 3969 674


« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy