Campus Conexus -tutkija Sanna Vehviläinen Yliopistopedagogiikka-lehden toimitusneuvostossa

09.10.2012 | CC :n yliopistotutkija Sanna Vehviläinen on syksystä 2012 asti ollut mukana Yliopistopedagogiikka -lehden toimitusneuvostossa.

Pedaforum -verkoston ylläpitämä lehti julkaisee yliopistopedagogista tutkimusta ja toimii viestintäkanavana pedagogisen kehittämisen hankkeille Suomessa. Lehti on merkittävä yliopistopedagoginen keskustelufoorumi ja se verkottaa yhteen kaikkien Suomen yliopistojen pedagogisen kehittämisen toimijat.


Lehti on hiljattain siirtynyt verkkoon ja vaihtanut nimeä.

Toimimalla tässä profiiliaan uudistavassa lehdessä Campus Conexus on mukana rakentamassa osallistavaa pedagogisen kehittämisen kulttuuria, luomassa uusia malleja pedagogiikasta keskusteluun, tiedottamiseen ja julkaisemiseen.

Esimerkkinä projektin panoksesta on aktiivinen keskustelu Pedaforumin 2012 kahdessa työpajassa siitä, miten opetuksen kehittämisestä tulisi kirjoittaa ja kommunikoida, milloin kannattaa tähdätä tieteellisille areenoille ja milloin opettajayhteisössä viestimiseen, miten tieteenalakulttuurien väliset erot näkyvät pedagogiikasta viestimisessä ja kirjoittamisessa, miten otetaan mukaan nekin opettajat, jotka eivät tunne kasvatustieteellistä tieteenalakulttuuria, ja miten näiden erojen keskellä luodaan moniäänistä ja rakentavaa keskustelua yli tieteenala- ja korkeakoulurajojen.


Opetuskokeilut kollegojen tietoon ja yliopistopedagogisen tutkimuksen julkaiseminen – Yliopistopedagogiikka-lehden kirjoittajakoulu


Pitääkö yliopisto-opettajan osata kirjoittaa kasvatustiedettä? - Kirjoittaminen yliopistopedagogisen asiantuntijuuden rakentamisessa


« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy